76. rocznica mordu profesorów lwowskich dokonanego przez hitlerowców na Wzgórzach Wuleckich

Informacje archiwalne 4 lipca 2017

W dniu 3 lipca br. w czasie oficjalnych uroczystości na Wzgórzach Wuleckich przedstawiciele wrocławskiego i opolskiego środowiska akademickiego uczcili pamięć pomordowanych profesorów. W tym wyjątkowym dniu zgromadzili się również przedstawiciele lwowskich uczelni i władze miasta Lwowa, aby wraz z licznie przybyłą delegacją z Polski uczcić pamięć straconych w dniu 4 lipca 1941 r.

fot. M. Tarasovuch

fot. M. Tarasovuch

fot. M. Tarasovuch

Rokrocznie Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola przyjeżdża do Lwowa, aby upamiętnić mord na polskich profesorach. W tym roku delegację KRUWIO reprezentowali:

  • Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu – Przewodniczący KRUWIO, prof. Marek Ziętek – Rektor,  prof. Piotr Dzięgiel – Prorektor ds. Dydaktyki,  prof. Marzenna Podhorska-Okołów – Prodziekan Wydziału Lekarskiego, mgr Monika Maziak – Rzecznik Prasowa i mgr Marta Szot-Masłowska – Sekretarz KRUWiO, Kierownik Biura Rektora;
  • Akademia Muzyczna – prof. Grzegorz Kurzyński – Rektor;
  • Uniwersytet Wrocławski – prof. dr hab. Jan Burdukiewicz – Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą i Projektów Międzynarodowych oraz mgr Kamilla Jasińska – Biuro Rektora, Zespół ds. Promocji Uniwersytetu Wrocławskiego;
  • Politechnika Opolska – prof. dr hab. Krystyna Macek-Kamińska – Prorektor ds. Dydaktyki;
  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – prof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta – Prorektor ds. Współpracy z Gospodarką oraz prof. dr hab. Jarosław Bosy – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą,
  • Politechnika Wrocławska – prof. Tadeusz Więckowski – Rektor Politechniki Wrocławskiej poprzedniej kadencji.

fot. M. Tarasovuch

Na Wzgórzach Wuleckich członkowie wrocławskiej delegacji pojawili się tym razem dwukrotnie. W dniu 2 lipca we własnym gronie złożyli wieniec i wysłuchali niezwykle ujmującej opowieści mgr Kamilli Jasińskiej z Uniwersytetu Wrocławskiego, która przypomniała historię tragicznych losów profesorów lwowskich. Moment był wzruszający i nikt tego wzruszenia nie ukrywał.

fot. M. Tarasovuch

fot. M. Tarasovuch

Przyszli po nich w nocy. Zabrali uczonych, ich pełnoletnich synów, czasami goszczących akurat w profesorskich domach przyjaciół czy krewnych. Nikt, pomimo trwającej wojny, nie przypuszczał, że 12 godzin później najwybitniejsi przedstawiciele lwowskiej nauki zostaną brutalnie straceni na Wzgórzach Wuleckich. Egzekucje obudziły mieszkańców Lwowa, którzy obserwowali je nieświadomi tego, kogo mordują hitlerowcy. Akcja była przez Niemców zaplanowana dużo wcześniej. Dostali jasny sygnał, że „sprawę” zakończyć mają definitywnie…

fot. M. Tarasovuch

W dniu 3 lipca kwiaty pod pomnikiem złożyli przedstawiciele władz miejskich Lwowa i Wrocławia, przedstawiciele Konsulatu Generalnego RP we Lwowie na czele z Konsulem Generalnym Rafałem Wolskim, lwowskich i polskich uczelni, społeczności akademickiej, organizacji społecznych, duchowieństwa różnych wyznań. W uroczystościach uczestniczył także Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz.

fot. M. Tarasovuch

fot. M. Tarasovuch

fot. M. Tarasovuch

fot. M. Tarasovuch

Uroczystości miały szczególny charakter. Po oficjalnym przywitaniu uczestników i kilku słowach przypominających powód spotkania rozpoczęła się wspólna modlitwa katolicka i greko-katolicka w intencji zamordowanych.

Wrocławskie środowisko akademickie spotkało się dzień później na uroczystości organizowanej przez Politechnikę Wrocławską pod Pomnikiem Martyrologii Profesorów Lwowskich.

fot. Tomasz Walów

fot. Tomasz Walów

Uroczystość miała charakter państwowy. Uświetniła ją obecność kompanii honorowej Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu i Orkiestry Reprezentacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji.

fot. Tomasz Walów

Przemawiający w imieniu Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola – jego przewodniczący prof. Marek Ziętek wspominał szczególny charakter tegorocznych uroczystości na Wzgórzach Wuleckich. – Są miejsca, w których żadne słowa nie są potrzebne, bo nie wyrażą tego, co chcielibyśmy powiedzieć – mówił rektor.

fot. Tomasz Walów

Jednocześnie nawiązując do umieszczonego na pomniku napisu „Nasz los – przestrogą”, podkreślał, że w dobie ponownie przelewających się przez Europę nacjonalizmów te słowa nabierają szczególnego wyrazu. Prof. Marek Ziętek wskazywał niezwykłą odpowiedzialność środowiska akademickiego. – Musimy pamiętać i nie pozwolić, aby taka sytuacja zdarzyła się ponownie – apelował rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

fot. Tomasz Walów

Poza oficjalnymi delegacjami kwiaty złożyli także członkowie rodzin pomordowanych – syn prof. Antoniego Cieszyńskiego.

fot. Tomasz Walów

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele wszystkich wrocławskich uczelni publicznych, wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak, członek zarządu województwa Jerzy Michalak, wiceprezydent Wrocławia Adam Grehl, a także kardynał Henryk Gulbinowicz.

 

Galeria zdjęć