Apel Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola

Informacje 29 października 2020

Wrocław, dnia 29 października 2020 roku

Występując w imieniu niżej podpisanych uczelni Wrocławia i Opola wyrażamy zaniepokojenie sytuacją prawną, polityczną i społeczną w Polsce. Głęboką obawę budzą możliwe skutki tej sytuacji dla bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców naszego kraju, w szczególności członków naszych wspólnot akademickich.

Od kilku dni trwają protesty związane z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Niezależnie od treści wyroku, co najmniej za nieroztropne należy uznać rozpoczęcie i prowadzenie właściwej procedury w czasie epidemii, a ogłoszenie wyroku w momencie wykładniczego wzrostu zakażeń. W tym czasie wszystkie siły polityczne i społeczne powinny skupić się na zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom naszego kraju. Powinien to być bezwzględny priorytet, zwłaszcza dla osób sprawujących władzę.

W chwili obecnej protesty społeczne, niezależnie od ich wydźwięku politycznego, przybierają coraz bardziej emocjonalny, żywiołowy, a pod wpływem bodźców ze strony sił politycznych także agresywny charakter. W rezultacie narastają społeczne podziały, co tylko pogłębia kryzys zdrowotny. W sytuacji naszego systemu ochrony zdrowia, od lat borykającego się z ciężkimi problemami, może to doprowadzić do szybkiego i tragicznego w skutkach załamania jego sprawności organizacyjnej.

Stanowczo apelujemy, by wszystkie siły polityczne, instytucje i osoby cieszące się autorytetem społecznym, włączyły się dziś, bez wahania i bez szacowania strat i zysków politycznych, w pokojowe rozwiązanie sporu. Sytuacja w naszym kraju wymaga dziś szybkich działań godnych mężów stanu, patrzących wyłącznie na dobro i głos wspólnot, na bezpieczeństwo Polek i Polaków. To po stronie osób sprawujących władzę leży odpowiedzialność za właściwe, szanujące prawa obywateli rozwiązanie tej sytuacji, którą zapoczątkowały decyzje organów państwa.

Zwracamy się do rządu i władz ministerialnych o wsparcie wartości akademickich, wynikających z tradycji klasycznego uniwersytetu, to jest podjęcie działań na rzecz przywrócenia kompromisu i porozumienia społecznego. Podkreślamy, że wolność debaty i autonomia uczelni to fundamenty decydujące o naszym miejscu i autorytecie w społeczeństwie. Bez silnych swoją niezależnością wspólnot akademickich nie sposób sobie wyobrazić nowoczesnego społeczeństwa.

Apelujemy jednocześnie do wszystkich – niezależnie od strony sporu – o rozwagę i szacunek dla każdego uczestnika debaty publicznej. Prosimy o odwoływanie się wyłącznie do pokojowych form protestu. Pamiętajmy, że gdy spór przeminie, będziemy nadal żyli obok siebie, będziemy współpracować i wspierać się w trudnych chwilach, które bez wątpienia są przed nami.

Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola

 1. prof. dr hab. Andrzej Rokita (Przewodniczący KRUWIO)
  Rektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 2. prof. dr hab. Piotr Ponikowski (Wiceprzewodniczący KRUWIO)
  Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 3. prof. dr hab. Andrzej Kaleta (Wiceprzewodniczący KRUWIO)
  Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 4. prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy
  Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 5. prof. dr hab. Krystian Kiełb Rektor
  Akademii Muzycznej we Wrocławiu
 6. prof. Wojciech Pukocz
  Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 7. prof. dr hab. Przemysław Wiszewski
  Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego
 8. prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs
  Rektor Politechniki Wrocławskiej
 9. ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec
  Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu
 10. prof. dr hab. Elżbieta Czaplińska-Mrozek
  Prorektor ds. Filii we Wrocławiu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego
 11. dr hab. inż. Marcin Lorenc
  Rektor Politechniki Opolskiej
 12. prof. dr hab. Marek Masnyk
  Rektor Uniwersytetu Opolskiego

Apel Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola