Awans Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych prof. dr hab. Mariusza Wiatra na I stopień Generała Brygady – galeria

Galeria 3 sierpnia 2015

Fot. WSOWL