Czerwcowe spotkanie w Olejnicy

Informacje archiwalne 25 czerwca 2014

Ostatnie posiedzenie KRUWOZ w roku akademickim 2013/2014 odbyło się w Olejnicy. Gospodarzem spotkania był Prof. Juliusz Migasiewicz jego Magnificencja Rektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Obradom przewodniczył Prof. Marek Ziętek Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Spotkanie w Olejnicy miało wyjątkowy charakter, bowiem  do wspólnych obrad Rektorzy KRUWOZ zaprosili Kanclerzy i Kwestorów ze swoich uczelni.

Na wstępie Prof. T. Koszczyc Pełnomocnik Rektora AWF ds. ośrodka w Olejnicy opowiedział o historii i infrastrukturze ośrodka.

Podczas posiedzenia mgr inż. Barbara Drewniak Kwestor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu omówiła najważniejsze kwestie dotyczące wyników kontroli UKS przeprowadzonych na poszczególnych uczelniach, a mgr Ryszard Żukowski Kanclerz Uniwersytetu Wrocławskiego opowiedział o roli Kanclerza i Kwestora w zarządzaniu uczelnią publiczną. Ustalono także wstępne założenia dotyczące organizacji Środowiskowej Inauguracji roku akademickiego 2014/2015.