Posiedzenie w Pawłowicach 28 listopada 2014 r.

Informacje archiwalne 28 listopada 2014

W dniu 28 listopada 2014 r. odbyło się w Ponadregionalnym Rolniczym Centrum Kongresowym w Pawłowicach posiedzenie Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia, Opola i Zielonej Góry pod przewodnictwem Rektora Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. Marka Ziętka. Gospodarzem spotkania był Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr hab. Roman Kołacz. W pierwszych słowach powitał zaproszonych Gości – członków Kolegium oraz Wicewojewodę Dolnośląskiego Ewę Mańkowską oraz przedstawił Prorektorów Uniwersytetu Przyrodniczego: prof. dr hab. Alinę Wieliczko – Prorektora ds. Współpracy z Zagranicą i Regionem, prof. dr hab. Tadeusza Trziszkę – Prorektora ds. Nauki i Innowacji, prof. dr hab. Danutę Parylak – Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia, prof. dr hab. Andrzeja Drabińskiego – Prorektora ds. Rozwoju Uczelni, którzy następnie zaprezentowali dorobek Uczelni.

Na posiedzeniu członkowie Kolegium podpisali list intencyjny w sprawie współpracy akademickich uczelni Wrocławia z Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławia. Omówili również sprawę wsparcia remontu siedziby Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego przy ul. Parkowej 13. Rektorzy zgodnie ustalili, że budynek jest w bardzo złym stanie technicznym i Kolegium wystosuje prośbę do władz miasta o poparcie remontu siedziby Towarzystwa. Na koniec spotkania Rektorzy posumowali wydatki związane z organizacją Środowiskowej Inauguracji, Święta Nauki Wrocławskiej oraz bieżącą działalnością Kolegium.

Po zamknięciu obrad Gospodarz spotkania prof. Roman Kołacz zaprosił zebranych na wieczór degustacji win, które zostały wyprodukowane ze szczepów winorośli, uprawianych przez pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego.

Zdjęcia: M. Szot-Masłowska, T. Lewandowski