KRUWOZ na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Informacje archiwalne 18 marca 2014

Spotkanie Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia, Opola i Zielonej Góry odbyło się 18 marca 2014 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Gośćmi Kolegium byli: Michał Jaros Poseł na Sejm RP, Ewa Mańkowska Wicewojewoda Dolnośląski, Prof. Tadeusz Luty Doradca Prezydenta Wrocławia ds. współpracy z uczelniami wyższymi, Jerzy Więcławski Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki UMWD, Prof. Andrzej Żelaźniewicz Prezes Prezydium Oddziału PAN we Wrocławiu, Prof. Maria Wanda Kopertyńska Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Prof. Ryszard Brol Prorektor ds. Rozwoju i Promocji Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Mgr Edward Bratek Kanclerz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Mgr Krzysztof Małys Kwestor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Ks. Mirosław Maliński Duszpasterz DA Maciejówka.

Gospodarz spotkania Prof. Andrzej Gospodarowicz Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zaprosił na posiedzenie także Dr Dorotę Kwiatkowską-Ciotuchę i Dr Beatę Pachnowską, które zapoznały uczestników spotkania z projektami rozwojowymi realizowanymi w programie Kuźnia Kadr 7. w ramach Działu Obsługi Projektów Rozwojowych będącego jednostką organizacyjną Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Panie omówiły wyjątkowe możliwości programu „Absolwent”, którego celem jest diagnozowanie potrzeb, monitorowanie losów oraz budowa programu lojalnościowego dla absolwentów uczelni.

Podczas spotkania Rektorzy podjęli decyzję o objęciu patronatem honorowym KRUWOZ Konferencji Naukowej Studentów organizowanej przez Politechnikę Wrocławską oraz XXXI Obozu Adaptacyjnego Duszpasterstw Akademickich Biały Dunajec 2014.

Omawiano także kwestie dotyczące Środowiskowej Inauguracji roku akademickiego 2014/2015 oraz wstępne terminy inauguracji uczelnianych.

Podczas obrad Michał Jaros Poseł na Sejm RP poruszył problem dotyczący aktualnego konfliktu ukraińsko-rosyjskiego. Poseł zwrócił się do Rektorów uczelni wrocławskich, opolskich i zielonogórskiej z apelem o umożliwienie wyjazdu, bez konieczności bezpowrotnego porzucania nauki, tym ukraińskim studentom, którzy chcą stanąć przed ukraińską Wojskową Komendą Uzupełnień i zaciągnąć się do ukraińskiego wojska.

Po zakończeniu obrad Gospodarz spotkania Prof. Andrzej Gospodarowicz JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zaprosił swoich gości na wystawę prac (grafik, akryli oraz obrazów stworzonych przez autorski program komputerowy EVA) Jerzego Korczaka – profesora, pracownika Instytutu Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i kierownika Katedry Technologii Informacyjnych.