Lwów śladami zbrodni na Wzgórzach Wuleckich w lipcu 1941

Informacje archiwalne 3 lipca 2018

Pod takim tytułem wydany został przewodnik pod patronatem Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola. Przedstawiciele władz wrocławskich i opolskich uczelni publicznych po raz kolejny wyruszyli liczną delegacją do Lwowa, by uczcić pamięć profesorów lwowskich zamordowanych na Wzgórzach Wuleckich.

Ulicami, którymi niegdyś przechadzali się prof. Włodzimierz Krukowski, prof. Kazimierz Bartel, prof. Antoni Cieszyński i wielu innych znamienitych lwowskich uczonych, po 77 lat kroczyli rektorzy i prorektorzy Uczelni Wrocławia i Opola, by dotrzeć pod budynki, w których mieszkali i byli aresztowani Profesorowie. Tegoroczna delegacja była misją, która scaliła środowisko akademickie Wrocławia i Lwowa. Na Wzgórzach pojawili się Rektorzy Uczelni Lwowskich, przedstawiciele władz miasta Wrocławia i Lwowa, duchowni, przedstawiciele stowarzyszeń naukowych, przedstawiciel Polskiej Akademii Nauk oraz rektorzy i prorektorzy Uczelni Wrocławia i Opola. Wydarzenia uczczono minutą ciszy i mszą odprawioną przez duchownych. Pod symbolicznym pomnikiem przedstawiciele delegacji złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze dla uczczenia pamięci i wydarzeń tamtych lat.

Starania o pomnik trwały kilkadzieścia lat, oficjalnie odsłonięto go w 2011 roku. Monumentalna brama zbudowana jest z bloków granitowych, a każdy z nich oznacza jedno z dziesięciu przykazań Dekalogu. Jeden z bloków jest wysunięty i oznaczony rzymską piątką, co nawiązuje do V przykazania „Nie zabijaj”. Zebrani przedstawiciele środowisk naukowych złożyli również wiązanki pod betonowym krzyżem, znajdującym się kilkadziesiąt metrów wyżej na wzgórzu. Na nim widnieje tablica z nazwiskami ofiar i datami stracenia oraz inskrypcja: W tym miejscu 4 lipca 1941 r. hitlerowcy oprawcy rozstrzelali polskich profesorów lwowskich uczelni i członków ich rodzin.

Wzgórza Wuleckie są miejscem corocznych oficjalnych delegacji, ale również miejscem gdzie integrują się środowiska akademickie Ukrainy i Polski – mówili Rektorzy naszych uczelni. Podczas wizyty we Lwowie integracja przejawiała się również spotkaniami w partnerskich uczelniach, do których zapraszano przedstawicieli władz wrocławskich i opolskich uczelni. Dzięki licznym wizytom rektorzy podejmowali koleje kroki prowadzące do międzynarodowej współpracy w obszarach naukowych i dydaktycznych. Na zaproszenie Przewodniczącego Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola prof. Marka Ziętka – Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, w dniu 2 lipca odbyło się spotkanie rektorów uczelni Lwowa, Wrocławia i Opola, a w następnym dniu po uroczystościach na Wzgórzach Wuleckich, nasi Rektorzy byli Gośćmi Politechniki Lwowskiej, gdzie mogli zwiedzić piękną aulę, bibliotekę, oraz Galerię Rektorów Politechniki.


Fot. Mirosław Parchomnik

Po powrocie, 4 lipca, tradycyjnie rektorzy złożyli wiązanki pod Pomnikiem Martylorogii Profesorów Lwowskich (odnośnik do informacji).