Majowe posiedzenie KRUWiO w Pawłowicach

Informacje archiwalne 23 maja 2018

W dniu 23 maja 2018 r. Rektorzy spotkali się na posiedzeniu w Pawłowicach, na którym był również obecny Profesor Tadeusz Luty. JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. Tadeusz Trziszka przywitał wszystkich Gości i zaczął posiedzenie od przedstawienia osiągnięć swojej Uczelni. Zaznaczył przy tym współpracę Uniwersytetu Przyrodniczego z Chinami, która trwa już od 30 lat. Prof. T. Trziszka wspomniał o możliwości utworzenia konsorcjum uczelni związanej z programem „Zielona Dolina”. Przedstawił współpracę, która służyłaby poprawie profilaktyki zdrowotnej. Rektor UP prof. T. Trziszka zaznaczył, że „Zielona Dolina” może stać się programem narodowym, dlatego też warto taką współpracę wziąć pod uwagę.

Podczas posiedzenia przewodniczący KRUWiO prof. Rektor Ziętek przypomniał wszystkim zebranym o zgłaszaniu kandydatur do nagród KRUWiO, które corocznie są wręczane w trakcie obchodów Święta Nauki Wrocławskiej. Zgłosił kandydaturę Prof. T. Lutego, która została przyjęta przez aklamację.

Poinformował o comiesięcznych spotkaniach biur promocji wrocławskich uczelni, na których są ustalane przygotowania do Środowiskowej Inauguracji Roku Akademickiego.

Wspomniał również o spotkaniu z Wiceprezydentem Wrocławia Adamem Grehlem, na którym omawiano przygotowania uczelni do Środowiskowej inauguracji i imprez towarzyszących.

Rektorzy podjęli również ważną dyskusję nt. rankingu Pespektyw. KRUWiO wyraziło swoją negatywną opinię o rankingu, który nie uwzględnił odwołań uczelni.

Rektor UWr. Prof. A. Jezierski wspomniał o problemach związanych z uzyskiwaniem kart pobytu dla cudzoziemców.

Podjęto również rozmowy dot. 50% uzyskania przychodu i kwestiach, które się z tym wiążą.

Rektor PWr. prof. C. Madryas poruszył sprawę współpracy z Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej.

Prof. T. Luty przypomniał wszystkim o zgłaszaniu kandydatur do nagrody naukowej Wrocławia dla zasłużonych naukowców.

Galeria zdjęć