Nagroda Kolegium dla Prezydenta m.Wrocławia

Nagrody archiwalne 23 maja 2006

Uchwała podjęta przez Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola na posiedzeniu w dniu 23 maja 2006 r.

Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola, w uznaniu dla całokształtu działań naszego Miasta na rzecz rozwoju uczelni przyznało w 2006 r. nagrodę za integrację środowiska akademickiego dr. Rafałowi Dutkiewiczowi, Prezydentowi m. Wrocławia (przez aklamację).

dyp_dutk_grup

dyp_dutkiewicz