Nagroda Kolegium za integrację wrocławskiego środowiska akademickiego

Nagrody archiwalne 15 listopada 2008

W ramach obchodów Święta Nauki Wrocławskiej,dnia 15 listopada 2008 r. o godzinie 17:00 w Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego odbyło się tradycyjne, otwarte posiedzenie Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola. Jak co roku, głównym punktem tego uroczystego spotkania było wręczenie nagród za integrację wrocławskiego środowiska akademickiego.

nagr2008_gr4

Laureatami nagrody za 2008 r. było grono 24 osób, które wspólnie tworzyły publikację „Wrocławskie Środowisko Akademickie: Twórcy i ich uczniowie 1945 – 2005”. Nagrodzone osoby to:

 • prof.Ryszard Badura (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,Wydział Medycyny Weterynaryjnej)
 • prof. Tadeusz Bober(Akademia Wychowania Fizycznego, Wydział WychowaniaFizycznego)
 • prof. Adam Chmielewski (Uniwersytet Wrocławski,Zakład Filozofii Społecznej iPolitycznej)
 • prof. Jędrzej Chumiński (Uniwersytet Ekonomicznywe Wrocławiu)
 • prof. Ryszard Czoch(Politechnika Wrocławska)
 • prof. Bogusław Dembiński(Wydział Mechaniczny, PolitechnikaWrocławska)
 • prof. Wojciech Glabisz (Politechnika Wrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego iWodnego)
 • prof. Wiesław Hejno (Państwowa Wyższa SzkołaTeatralna Wydział Zamiejscowy weWrocławiu)
 • prof. Jan Kmita (Wydział Budownictwa Lądowego iWodnego)
 • dr Aleksandra Lewanowicz (Wydział Chemii, Instytut Chemii Fizycznej i Teoretycznej, PolitechnikaWrocławska)
 • prof. Cezary Madryas (Prorektor ds. Rozwoju, Politechnika Wrocławska)
 • prof. Zbigniew Makarewicz (Akademia Sztuk Pięknych weWrocławiu)
 • Małgorzata Orzeł (Zakład Narodowy im.Ossolińskich)
 • ks. prof. Józef Pater (Papieski Wydział Teologiczny)
 • Aleksandra Pijarowska (Akademia Muzyczna)
 • mgr Marcin Ptak (WyższaSzkoła Oficerska Wojsk Lądowych)
 • prof. Zdzisław Samsonowicz (Wydział Mechaniczny, Politechnika Wrocławska)
 • Krzysztof Sławiński (Politechnika Opolska)
 • Barbara Stankiewicz-Buchowska (Uniwersytet Opolski)
 • dr Paweł Tomaszewski (Instytut NiskichTemperatur i Badań Strukturalnych)
 • prof. Ludwik Turko (Uniwersytet Wrocławski, Zakład Teorii Cząstek Elementarnych)
 • prof. Wanda Wojtkiewicz-Rok(Akademia Medyczna, Wydział Lekarski)
 • prof. Wojciech Wrzesiński (Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych)
 • prof. Michał Zimecki (Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L.Hirszfelda)

Laudację dla nagrodzonych wygłosił prof. dr hab.inż. Andrzej Wiszniewski. Z kolei w imieniu laureatów głos zabrał prof. dr hab. inż. Jan Kmita. Uroczystość uświetnił występ Akademickiego Chóru Politechniki Wrocławskiej oraz Kwartetu Smyczkowego „Capitol”.