Obrady KRUWiO w Paczkowie 24.04.2019 r. – zmiana terminu Środowiskowej Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020

Informacje archiwalne 24 kwietnia 2019

Po raz drugi Rektorzy Uczelni Wrocławia i Opola byli gośćmi Pana Marcina Biernackiego w Pałacyku N.J. Biernackich w Paczkowie. Posiedzenie Kolegium odbyło się 24 kwietnia, na zaproszenie Rektora Politechniki Opolskiej prof. dr hab. Marka Tukiendorfa. Przewodniczący Kolegium przywitał członków Kolegium oraz zaproszonych Gości, wśród których znaleźli się: Pełnomocnik Marszałka Woj. Dolnośląskiego ds. Współpracy z KRUWiO dr Ewa Mańkowska, Sekretarz Rady ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Wrocławia dr Jacek Ossowski, Prezes Oddziału PAN we Wrocławiu prof. dr hab. Lechosław Latos-Grażyński.

Rektor prof. M. Ziętek w pierwszych słowach podziękował za zorganizowanie posiedzenia w Rezydencji N.J. Biernackich oraz prezentację Metamuzeum Motoryzacji – Interaktywnego Centrum Nauki dla Młodzieży, które przez ostatnie 3 lata odwiedziło 40 tys. uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych.

Fundacja Rodziny Biernackich „Pojęcie o Wyobrażeniu” została założona z myślą o krzewieniu wśród młodzieży szkolnej kultury technicznej i propagowaniu użytecznej wiedzy z zakresu podstaw fizyki i mechaniki. Kilkudziesięcioletnie doświadczenie fundatorów wskazuje, że zdolni młodzi ludzie napotykają na problemy zrozumienia podstawowych pojęć z zakresu fizyki. To samo doświadczenie uczy, że tylko „dotykając” fizyki, a jaszcze lepiej bawiąc się nią, można ją dogłębnie zrozumieć i rozbudzić wyobraźnię.

Rektorzy oraz zaproszeni Goście wyrazili podziw i szacunek dla Pana Marcina Biernackiego za ogromny wkład w kształtowanie i edukowanie młodzieży oraz stworzenie szansy upowszechniania i doświadczania nauki w laboratorium na tak wysokim poziomie.

Podczas obrad Rektorzy dyskutowali na temat organizacji Środowiskowej Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020. Podjęli decyzję o zmianie daty uroczystości na dzień 30 września 2019, a od przyszłego roku akademickiego organizację uroczystości i koncertu w NFM.

W sprawach organizacyjnych omówili także przyznanie dorocznych Nagród KRUWiO za działalność na rzecz studentów oraz integracji środowiska akademickiego. Tematem wiodącym była również wizyta Rektorów we Lwowie i spotkanie z Rektorami tamtejszych wyższych uczelni oraz współpraca z Urzędem Miejskim Wrocławia dotycząca programu kształcenia studentów z Gruzji.

Rektorzy dyskutowali również na temat źródeł finansowania Dolnośląskiego Festiwalu Nauki oraz wniosku o utrzymanie dofinansowania działalności artystycznej Narodowego Forum Muzyki przez Dolnośląski Urząd Marszałkowski.

Poruszyli także sprawę przedłużenia o rok kadencji Rektorów, w świetle zmian na uczelniach wyższych wynikających z nowej ustawy.

Po wielowątkowym spotkaniu, zakończyli obrady dziękując Rektorowi Politechniki Opolskiej za zorganizowanie posiedzenia w Paczkowie.

Galeria zdjęć