Pierwsze obrady KRUWOZ w 2014 roku

Informacje archiwalne 21 stycznia 2014

21 stycznia 2014 roku Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia Opola i Zielonej Góry obradowało w zabytkowej Sali Senatu Politechniki Wrocławskiej. Posiedzeniu przewodniczył Prof. Marek Ziętek jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Medycznego im.Piastów Śląskich we Wrocławiu. Gośćmi styczniowego posiedzenia byli: Ewa Mańkowska Wicewojewoda Dolnośląski, Jerzy Więcławski Dyrektor Wydziału Edukacjii Nauki UMWD, Prof. Kazimierz Orzechowski Środowiskowy Koordynator Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, Prof. dr hab. inż. Jerzy Walendziewski Prorektor ds. Organizacji Politechniki Wrocławskiej, Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Rusiński Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką Politechniki Wrocławskiej, Prof. dr hab. inż. Andrzej Kasprzak Prorektor ds. Nauczania Politechniki Wrocławskiej oraz Prof. dr hab. inż. Cezary Madryas Prorektor ds. Rozwoju Politechniki Wrocławskiej.

Gospodarz spotkania Prof. Tadeusz Więckowski Jego Magnificencja Rektor Politechniki Wrocławskiej, podczas swojego wystąpienia, poruszył kwestie dotyczące realizacji strategii Politechniki Wrocławskiej oraz realizowanych na Politechnice Wrocławskiej projektów i nadchodzących na niej zmian.

Kolegium przyjęło sprawozdanie z XVI edycji Dolnośląskiego festiwalu Nauki, które zreferował Prof. Kazimierz Orzechowski środowiskowy Koordynator DFN. Podjęto również decyzję o:

objęciu patronatem honorowym KRUWOZ konferencji dotyczącej programu „Erasmus plus” (więcej),
podtrzymaniu mandatu Prof. Ryszarda Cacha jako reprezentanta KRUWOZ w pracach Kapituły Dolnośląskiej Rady Wspierania Uzdolnień.