Wizyta Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola w Interaktywnym Centrum Nauki dla Młodzieży w Paczkowie

Informacje archiwalne 12 maja 2015

Posiedzenie Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola odbyło się 12.05.2015 r. w Pałacyku N.J. Biernackich w Paczkowie na zaproszenie Rektora Politechniki Opolskiej prof. dr hab. Marka Tukiendorfa. Przewodniczący Kolegium przywitał członków Kolegium oraz zaproszonych Gości, wśród których znaleźli się: Prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski i Opolski Kurator Oświaty Halina Bilik.

Rektor prof. M. Ziętek w pierwszych słowach podziękował gorąco Panu Marcinowi Biernackiemu za zorganizowanie posiedzenia w Rezydencji N.J. Biernackich oraz prezentację Interaktywnego Centrum Nauki dla Młodzieży.

Fundacja Rodziny Biernackich “Pojęcie o Wyobrażeniu” została założona z myślą o krzewieniu wśród młodzieży szkolnej kultury technicznej i propagowaniu użytecznej wiedzy z zakresu podstaw fizyki i mechaniki. Kilkudziesięcioletnie doświadczenie fundatorów wskazuje, że zdolni młodzi ludzie napotykają na problemy zrozumienia podstawowych pojęć z zakresu fizyki. To samo doświadczenie uczy, że tylko „dotykając” fizyki, a jaszcze lepiej bawiąc się nią, można ją dogłębnie zrozumieć i rozbudzić wyobraźnię.

W tym celu, w Paczkowie, w zabytkowym, odrestaurowanym i przeznaczonym specjalnie na ten cel 200-letnim budynku (powierzchnia 1200 m2), w otoczeniu kilkudziesięciu eksponatów klasycznej motoryzacji, z własnych środków Fundacja uruchamia pilotażowe przedsięwzięcie edukacyjne pod nazwą „Metamuzeum Motoryzacji”. Jest to próba stworzenia dla młodzieży odmiennego środowiska dla zdobywania i utrwalania wiedzy w atmosferze zabawy, dociekliwości, z możliwością autokorekty i utrwalenia zdobytych doświadczeń. Kluczem tej zabawy jest przyjęta forma zdrowego współzawodnictwa, interakcji z doświadczeniem, możliwość jego kilkukrotnego powtarzania, odwołanie się do intuicyjnego „wyczucia” zjawiska i weryfikacja wyników. Do prezentacji wniosków i analizy efektów wykorzystano nowoczesne multimedialne narzędzia do dwukierunkowej komunikacji na linii uczestnik – doświadczenie. Uczestnicy mają do dyspozycji 11 różnych gniazd doświadczalnych, każde wyposażone w identyczne interaktywne stanowisko z czterema pulpitami, o elektrycznie regulowanej wysokości. W pulpitach zabudowane są tablety z ekranami dotykowymi. Całość spięta jest w centralnie zarządzaną sieć informatyczną i oprogramowana dedykowanym dla projektu software’m, pozwalającym na natychmiastową weryfikację wyników.

Rektorzy oraz zaproszeni Goście wyrazili podziw i szacunek dla Pana Marcina Biernackiego za ogromny wkład w kształtowanie i edukowanie młodzieży oraz stworzenie szansy upowszechniania i doświadczania nauki w laboratorium na tak wysokim poziomie.

Podczas obrad samego kolegium Rektor Politechniki Opolskiej prof. dr hab. Marek Tukiendorf przedstawił trzyletnią działalność naukową i dydaktyczną Politechniki Opolskiej. W swoim wystąpieniu podkreślił znacznie zaangażowania władz miasta i województwa w rozwój Uczelni oraz podziękował Panu Marcinowi Biernackiemu prezesowi firmy AIRTECH za biznesowe partnerstwo we współpracy z Politechniką Opolską. Prezydent Opola wyraził ogromny szacunek dla Uczelni, a przede wszystkim dla Politechniki Opolskiej i Uniwersytetu Opolskiego, które są głównymi ośrodkami akademickimi. Uczelnie te tworzą inteligentne miejsca pracy, pomagają w ocenie sytuacji Miasta i dają perspektywy jego rozwoju. Wsparcie oraz współpraca z Uczelniami i przedsiębiorcami wpływa na podniesienie poziomu życia mieszkańców. Prezydent podkreślił również znaczenie wydarzeń naukowych i kulturalnych, które mają wpływ na rozwój Opola. Na koniec podziękował Rektorom za tę aktywność i zadeklarował dalsze wsparcie w podejmowanych wyzwaniach.

Rektor Politechniki Wrocławskiej prof. Tadeusz Więckowski poinformował, że Politechnika Opolska jest Uczelnią bardzo aktywną we współpracy międzynarodowej i stanowi filar uczelni technicznych. Dzięki zaangażowaniu Rektora prof. Marka Tukiendorfa, Politechnika Opolska jest członkiem konsorcjum, jest w grupie inicjatorów Instytutu Autostrada Technologii i Innowacji i posiada szerokie kompetencje w tej działalności.

Na posiedzeniu Rektorzy omówili też obchody Środowiskowej Inauguracji Roku Akademickiego 2015/2016 i obchodów jubileuszu 70-lecia polskiego środowiska akademickiego we Wrocławiu. Następnie zgłosili kandydatów do nagród KRUWIO, które będą wręczane podczas uroczystości w dniu 13 listopada 2015 r.

Rektor AWF prof. Juliusz Migasiewicz zaprosił Rektorów na najbliższe posiedzenie, które odbędzie się 19-20 czerwca w Olejnicy.

Na koniec Opolski Kurator Oświaty Halina Bilik wyraziła również swój podziw dla Pana Marcina Biernackiego za zaangażowanie w stworzenie możliwości edukacyjnych dla uczniów i zadeklarowała współpracę ze szkołami i promocję Centrum, która przyczyni się do wykorzystania możliwości „Metamuzeum Motoryzacji” w Paczkowie. Pan Marcin Biernacki wyraził podziękowanie za miłe słowa i za przyjęcie zaproszenia do Paczkowa.

Galeria zdjęć