Posiedzenie KRUWiO w Polanicy Zdroju

Informacje archiwalne 27 października 2015

Spotkanie Kolegium Rektorów w Sanatorium Polanica zorganizowano w dniu 27 października br. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Kolegium prof. dr hab. Marek Ziętek Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Gośćmi spotkania byli również Pan dr Kazimierz Czechowicz, dr Ignacy Einhorn oraz Państwo Rubin ze Szwajcarii.

Przewodniczący Kolegium prof. Marek Ziętek zaprezentował film z obchodów Jubileuszu 70. polskiego środowiska akademickiego na wrocławskim Rynku, które odbyły się w dniu Środowiskowej Inauguracji Roku Akademickiego 2015/2016 – 1 października br.

Rektorzy wyrazili duży szacunek dla pracy przedstawicieli biur promocji przy organizacji tak pięknej uroczystości i uznali, że doskonała organizacja to również sukces tych osób.

Drugim istotnym tematem, który był podstawą do dyskusji Rektorów to organizacja Święta Nauki Wrocławskiej, Otwartego Posiedzenia Kolegium oraz okolicznościowego Koncertu w Narodowym Forum Muzyki. Rektorzy omówili program uroczystości w dniu 13 listopada br. Podkreślili, że w dniu 15 listopada br. zostaną złożone wieńce pod pomnikiem Martyrologii Profesorów Lwowskich oraz pod tablicami upamiętniającymi Profesorów Krakowskich więzionych we Wrocławiu w 1939 r.

Rektorzy poruszyli również temat organizacji pobytu delegacji Rektorów Lwowskich Uczelni w dniach obchodów Święta Nauki Wrocławskiej.

Na koniec spotkania dr Kazimierz Czechowicz zaprezentował region „Dolina Słońca” w Polanicy Zdroju, jako region przyszłych inwestycji w ramach projektów, które mogą być realizowane przez prywatnych inwestorów i Uczelnie. Koncepcją władz Miasta jest stworzenie rozwojowego Parku Technologicznego – europejskiej przestrzeni badawczej. Rektorzy uznali, że idea powinna być charakterystyczna dla regionu i powinna spinać współpracę medyków, ekonomistów i technologów. Przewodniczący Kolegium podkreślił znaczenie szerokiej promocji tego projektu wśród absolwentów Uczelni, którzy są skłonni rozwijać własne biznesy.

Na koniec Rektorzy zgodnie zdecydowali, że wystawa, którą KRUWiO na ostatnim posiedzeniu objęło honorowym patronatem, pt. „Kaźń profesorów lwowskich. Wzgórza Wuleckie 1941” nawiązująca do upamiętnienia mordu profesorów uniwersytetów lwowskich będzie prezentowana w każdej Uczelni. Harmonogram wystawy ustalą biura promocji Uczelni.

Galeria zdjęć

Informacja o posiedzeniu na stronie Telewizji Sudeckiej