Święto Nauki Wrocławskiej – Uroczyste Otwarte Posiedzenie KRUWiO w Auli Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego

Informacje archiwalne 13 listopada 2015

Otwarte Posiedzenie Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola odbyło się 13 listopada br. w dniu Święta Nauki Wrocławskiej i stanowiło integralną część obchodów Jubileuszu 70-lecia polskiego środowiska akademickiego we Wrocławiu. Tę ostatnią część obchodów Kolegium rozpoczęło w godzinach popołudniowych w Auli Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego.

Święto było poprzedzone spotkaniem w Ratuszu z Prezydentem Wrocławia dr. Rafałem Dutkiewiczem, który zaprosił Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola oraz rektorów lwowskich uczelni. W gronie gości z uczelni lwowskich znaleźli się: prof. Yuriy Bobalo – rektor Politechniki Lwowskiej, prof. Yvgenij Prystupa – rektor Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Kultury Fizycznej, prof. Volodymyr Stybel – rektor Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. Stefana Grzyckiego, prof. Tamara Smovzhenko – rektor Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Bankowego Ukrainy, prof. Volodymyr Snitynskyy – rektor Lwowskiego Uniwersytetu Przyrodniczego, prof. Lubow Jasińska – prorektor ds. finansowych Lwowskiej Akademii Komercyjnej, prof. Natalia Chukhray – prorektor ds. badań naukowych Politechniki Lwowskiej, prof. Muzyka Fedir – prorektor ds. nauczania i edukacji Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Kultury Fizycznej , prof. Marta Barna – prorektor Lwowskiej Akademii Komercyjnej, prof. Wasyl Stefanyk – prorektor Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii, prof. Aleksey Druhow – prorektor Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Bankowego Ukrainy, prof. Mykola Voznyuk – dyrektor Lwowskiego Instytutu Bankowego Uniwersytetu Bankowego Ukrainy, prof. Halyna Kotsumbas – kierownik Anatomii Patologicznej i Histologii Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii, prof. Andrzej Borisowicz Zimienkowski – kierownik Katedry Farmacji Klinicznej, Farmakoterapii i Standaryzacji Medycznej, doc. Włodzimierz Szybiński – dyrektor Stomatologicznego Centrum Medycznego Uniwersytetu Medycznego we Lwowie. Prezydent Rafał Dutkiewicz podsumował wieloletnią współpracę uczelni Wrocławia i Lwowa, odnosząc się do historii oraz czasów współczesnych. Życzył wszystkim uczelniom dalszego efektywnego rozwoju i owocnej współpracy między dwoma miastami. Po tej wizycie rektorzy udali się na spotkanie z rektorem Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Markiem Bojarskim oraz przedstawicielami Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. W pięknej Sali Oratorium Marianum zaproszeni goście wysłuchali koncertu organowego w wykonaniu prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Adama Jezierskiego. Następnie o godzinie 16.30 rozpoczęło się Otwarte Posiedzenie Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola.

Przewodniczący Kolegium prof. Marek Ziętek – rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu powitał przedstawicieli władz województwa i miasta, wśród których byli: Wicewojewoda Dolnośląski Joanna Bronowicka, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, Prezydent Wrocławia dr Rafał Dutkiewicz, Wiceprezydent Wrocławia Adam Grehl, Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia dr Jacek Ossowski, Dolnośląski Kurator Oświaty Beata Pawłowicz, Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Paweł Wróblewski, doradca Prezydenta Wrocławia ds. współpracy z uczelniami prof. Tadeusz Luty oraz zastępca Prezydenta Wałbrzycha dr Zygmunt Nowaczyk.

Wśród licznych gości ze środowiska naukowego w uroczystości uczestniczyli: Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. Wiesław Banyś, Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Jerzy Woźnicki, Przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich prof. Bronisław Marciniak, członkowie Straży Akademickiej – prof. Zdzisław Samsonowicz i prof. Ryszard Badura oraz byli rektorzy publicznych uczelni Wrocławia. Wśród gości byli też obecni przedstawiciele środowiska biznesu, fundacji i duchowni.

Przewodniczący Kolegium w swoim powitalnym przemówieniu nawiązał do okoliczności obchodów Jubileuszu 70-lecia polskiego środowiska naukowego we Wrocławiu. Przypomniał początki odbudowy nauki w murach zniszczonego Uniwersytetu Wrocławskiego i Politechniki Wrocławskiej. Uczelni i jej zasobów bronili przed grabieżą członkowie Straży Akademickiej, młode kobiety i mężczyźni, którzy w ten sposób chcieli zapewnić sobie pierwszeństwo w przyjęciu na studiach i przydział miejsc w akademikach. Zaangażowani w prace przy odgruzowywaniu i sprzątaniu powojennych zgliszcz stali na pieczy swych obowiązków do listopada 1945 r. Pierwsze wygłoszone wykłady odbyły się 15 listopada na Uniwersytecie i Politechnice. Tym ludziom, jeszcze żyjącym członkom Straży Akademickiej – prof. Badurze oraz prof. Samsonowiczowi, rektor prof. Marek Ziętek w imieniu całego Kolegium złożył wyrazy głębokiego szacunku, uznania dla ich pracy i społecznego zaangażowania. Podkreślił również, że rocznica pomordowania profesorów lwowskich na Wzgórzach Wuleckich była motywacją do zorganizowania w lipcu posiedzenia Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola we Lwowie, a w dniu Święta Nauki Wrocławskiej posiedzenia we Wrocławiu. W dniu 15 listopada br. dla upamiętnienia tych okrutnych hitlerowskich mordów uczelnie złożyły wieńce pod pomnikiem Martyrologii Profesorów Lwowskich i przy tablicach upamiętniających profesorów krakowskich więzionych przez hitlerowców. Wyraził przy tym ogromną radość z obecności we Wrocławiu uczonych z różnych uczelni, regionów Polski, Wrocławia i ze Lwowa. Podziękował wszystkim za współpracę między uczelniami i wspólne inaugurowanie roku akademickiego. Podkreślił, że w działaniach tych uczelnie zawsze mogły liczyć, i ma nadzieję, że dalej będą mogły liczyć, na wsparcie władz miasta i województwa. W ostatnich słowach zaapelował o pokorę i zadumę nad dokonaniami poprzedników oraz zadał sobie i obecnym pytanie, czy dziś po 70 latach mieliby powody do dumy…

Po wystąpieniu Przewodniczącego głos zabrał Prezydent Wrocławia dr Rafał Dutkiewicz, który równie mocno zaakcentował znaczenie rozwoju uczelni Wrocławia na przełomie wielu dziesięcioleci dla miasta i odniósł się do zasług członków Straży Akademickiej oraz byłych rektorów uczelni. Podziękował w imieniu władz miasta za ciężką pracę i zaangażowanie.

Następnie Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Paweł Wróblewski wygłosił laudację i wręczył Odznaki Honorowe Zasłużonym dla Województwa Dolnośląskiego. Otrzymali je:

  • prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski – rektor Politechniki Wrocławskiej,
  • prof. dr hab. Marek Bojarski – rektor Uniwersytetu Wrocławskiego,
  • prof. dr hab. Krystian Kiełb – rektor Akademii Muzycznej,
  • prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz – rektor Akademii Wychowania Fizycznego,
  • prof. dr hab. Roman Kołacz – rektor Uniwersytetu Przyrodniczego.

Po tej części Przewodniczący prof. Marek Ziętek wręczył doroczne Nagrody KRUWiO im. Prof. Józefa Dudka za działalność na rzecz integracji środowiska akademickiego. W tym roku otrzymali je członkowie Straży Akademickiej: prof. dr hab. dr h.c. mult. Ryszard Badura z Uniwersytetu Przyrodniczego oraz prof. dr hab. Zdzisław Samsonowicz z Politechniki Wrocławskiej. Nagrodą była statuetka „Wrocławianka” autorstwa Waldemara Szmatuły. Laudację dla laureatów wygłosił prof. Tadeusz Więckowski, rektor Politechniki Wrocławskiej.

Prof. Ryszard Badura we wzruszających wspomnieniach opisał lata działalności Straży Akademickiej i początki kształtowania nauki w powojennym Wrocławiu. Podziękował w imieniu laureatów za to wyróżnienie.

Drugą doroczną nagrodę za szczególne działania w środowisku studenckim z rąk Przewodniczącego odebrały zespoły: Akademicki Zespół Pieśni i Tańca „Jedliniok” i Zespół Tańca Ludowego AWF Wrocław „Kalina”. Nagrodą były ceramiki o nazwie: „Stany przejściowe” autorstwa mgr Weroniki Lucińskiej.

W imieniu zespołów odebrali je: Aleksander Sobera, kierownik organizacyjny Zespołu Tańca Ludowego AWF Wrocław „Kalina” oraz Henryk Brzezicki, kierownik Akademickiego Zespołu Pieśni i Tańca „Jedliniok”. Laudację dla Laureatów wygłosił prof. Juliusz Migasiewicz, rektor Akademii Wychowania Fizycznego.

W kolejnej części uroczystego posiedzenia Kolegium Przewodniczący prof. Marek Ziętek, Wiceprzewodniczący KRUWiO prof. Krystian Kiełb oraz prof. Piotr Kielan wręczyli statuetki „Wrocławianka” rektorom uczelni lwowskich.

Byli rektorzy uczelni wrocławskich zostali wyróżnieni grafikami autorstwa prof. Przemysława Tyszkiewicza pt.: „Poranek” i „Zaklinanie Ostrowa Tumskiego”.

W dalszej części uroczystości prof. Tadeusz Luty, doradca Prezydenta Wrocławia ds. współpracy z uczelniami wyższymi, ogłosił nazwiska laureatów Studenckiego Programu Stypendialnego, wśród których byli:

  • wybrani przez Komisję Stypendialną im. Ludwika Hirszfelda: Paulina Sosicka i Tomasz Kochańczyk (UWr) oraz wyróżnieni: Joanna Wątły (UWr), Aleksandra Melińska, Paweł Woźniak (PWr),
  • – wybrani przez Komisję Stypendialną im. Maxa Borna: Łukasz Dusanowski i Adam Szukalski (PWr) oraz wyróżnieni: Marta Gordel, Jan Kopaczek, Demis Pandelidis (PWr), Dawid Moździerski (UWr),
  • wybrani przez Komisję Stypendialną im. Hugona Steinhausa: Róża Goścień (PWr) i Grzegorz Świderski (UWr) oraz wyróżnieni: Piotr Klukowski (PWr), Daniel Hoffmann (UWr),
  • wybrani przez Komisję Stypendialną im. Wincentego Stysia: Jakub Nowotarski (PWr) i Marcin Kotyl (UWr) oraz wyróżnieni: Wojciech Gruk, Nina Baranowska (UWr), Łukasz Żabski (UE), Jakub Kuś (Uniwersytet SWPS),
  • wybrani przez Komisję Stypendialną im. Jerzego Grotowskiego: Weronika Lucińska (ASP) i Marcin Ostrowski (AM) oraz wyróżnieni: Anna Grajper, Aleksandra Nowysz (PWr), Marcelina Groń (ASP).

Uhonorowani otrzymali dyplomy z rąk Prezydenta Rafała Dutkiewicza i prof. Tadeusza Lutego. Następnie wręczono Akty Powołania nowo wybranym członkom Akademii Młodych Uczonych i Artystów: dr Magdalenie Dubińskiej-Magierze, mgr Zuzannie Dyrdzie, dr. Pawłowi Jarnickiemu, mgr Justynie Kozłowskiej, dr. Przemysławowi Swatkowi, dr. Grzegorzowi Zaleśnemu, dr Justynie Ziółkowskiej, dr Aleksandrze Nowak.

Na zakończenie rektor prof. dr hab. Marek Ziętek złożył podziękowania za udział w uroczystościach wszystkim wyjątkowym gościom oraz gospodarzowi JM Rektorowi prof. Markowi Bojarskiemu za udostępnienie pięknej Auli na tę okoliczność.

Wieczorem w Narodowym Forum Muzyki z okazji Święta Nauki Wrocławskiej odbył się Uroczysty Koncert, którego organizatorem była Akademia Muzyczna, a w niedzielę msza św. i złożenie wieńców pod Pomnikiem Martyrologii Profesorów Lwowskich przy pl. Grunwaldzkim 3.

Uroczystość w Auli Leopoldina uświetniły utwory muzyczne w wykonaniu Chóru UMW Medici Cantantes pod dyrekcją Magdaleny Lipskiej.

Galeria zdjęć

List od Rektora Politechniki Opolskiej