Grudniowe posiedzenie Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola na Papieskim Wydziale Teologicznym

Informacje archiwalne 15 grudnia 2015

W dniu 15 grudnia br. Kolegium Rektorów obradowało w Sali Senatu Papieskiego Wydziału Teologicznego. Gospodarz ks. prof. Włodzimierz Wołyniec Rektor PWT przywitał wszystkich Gości wśród których obecni byli również: Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak oraz Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Ewa Mańkowska, prof. Tadeusz Luty pełnomocnik prezydenta Wrocławia ds. Współpracy z Uczelniami Wyższymi oraz prof. Andrzej Żelaźniewicz Prezes Oddziału PAN we Wrocławiu.

Przewodniczący Kolegium Rektor UMW prof. Marek Ziętek wyraził zadowolenie z przybycia wszystkich zaproszonych Gości, gdyż w dniu tym oprócz posiedzenia Kolegium, Gospodarz przygotował uroczyste spotkanie wigilijne.

Wojewoda Dolnośląski, który po raz pierwszy był obecny na spotkaniu Rektorów zadeklarował otwartość na współpracę, zaprosił Rektorów do konsultacji i bezpośredniego kontaktu. Przewodniczący podkreślił, że Uczelnie potrzebują wsparcia rządowego nie tylko dla rozwoju nauki, kształcenia i we wdrażaniu innowacji, ale również w rozwoju makroregionu.

W tym dniu Rektorzy podsumowali Święto Nauki Wrocławskiej i wizytę szacownych Gości – Rektorów Uczelni Lwowskich, członków Straży Akademickiej i byłych Rektorów wrocławskich uczelni publicznych. Pożegnali również minutą ciszy śp. prof. Janusza Kmitę byłego Rektora Politechniki Wrocławskiej, zmarłego 10 grudnia br.

W sprawach organizacyjnych omówili liczbę studentów swoich Uczelni, ustalając algorytm na najbliższy rok. Prof. Tadeusz Luty poinformował o możliwościach finansowych wspomagania Uczelni w ramach utworzenia nowego programu, stworzenia funduszu na stypendia doktoranckie i stypendia interdyscypilnarne.

Na koniec posiedzenia Gospodarz zaprosił Rektorów na spotkanie opłatkowe wrocławskiego środowiska akademickiego z udziałem Jego Ekscelencji Arcybiskupa Józefa Kupnego, Metropolity Wrocławskiego, które odbędzie się w dniu 10 stycznia 2016 r. Uroczystość rozpocznie Msza św. w katedrze wrocławskiej o godz. 18.30.zdjęć

Galeria zdjęć