Posiedzenie KRUWiO w dniu 22 marca br. na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Informacje archiwalne 22 marca 2016

Marcowe obrady Kolegium Rektorów odbyły się w Dolnośląskim Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej z udziałem Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Ewy Mańkowskiej. Obecni byli również przedstawiciele Uniwersytetu Ekonomicznego Prorektor ds. Dydaktyki prof. dr hab. inż. Edmund Cibis, Prorektor ds. Rozwoju i Promocji prof. dr hab. Ryszard Brol oraz Kanclerz Edward Bratek.

Przewodniczący Kolegium powitał serdecznie Gości i w pierwszych słowach w imieniu całego Kolegium pogratulował wybranym Rektorom objęcia funkcji w przyszłej kadencji: prof. Piotrowi Kielanowi Rektorowi ASP, prof. Andrzejowi Rokicie nowemu Rektorowi AWF oraz prof. Markowi Tukiendorfowi Rektorowi Politechniki Opolskiej.

W tym dniu Gospodarz spotkania – Rektor UE prof. Andrzej Gospodarowicz zaprezentował kluczowe działania w zakresie zarządzania Uczelnią. Podkreślił, iż najważniejsze zmiany odnoszą się do wdrożenia trzech modułów systemu SIMPLE dotyczących finansów, zarządzania i kadr. Kolejno wdrażany jest elektroniczny obieg dokumentów. Prorektor ds. Rozwoju i Promocji prof. R. Brol, przedstawił projekt przygotowany na zlecenie NCBiR dedykowany uczelniom wyższym, pt. „ABSOLWENT”, który ma celu badanie losów absolwentów.

Podczas posiedzenia Kolegium omówiło sprawy bieżącej działalności, dotyczyły one organizacji na wrocławskim rynku Środowiskowej Inauguracji Roku Akademickiego 2016/2017. Uroczystość zaplanowano w dniu 30 września br. Ustalono też terminy i miejsca inauguracji uczelnianych oraz organizację majowych Juwenaliów. Temat organizacji imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej lub niemasowej o charakterze artystycznym lub rozrywkowym, organizowanej przez uczelnię wyższą będzie dokładnie omówiony na kolejnym kwietniowym posiedzeniu.

Kolegium Rektorów dyskutowało na temat zmian ustawowych, do ustawy 2.0 oraz przeprowadzenia wokół nich konsultacji. Kolegium zgodnie zwróciło uwagę, że bardzo ważną sprawą jest zapoznanie się z nową ustawą i wnikliwe przedyskutowanie jej z prawnikami uczelni.

Galeria zdjęć