Nadzwyczajny Koncert w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego z okazji posiedzenia Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola

Informacje archiwalne 19 kwietnia 2016

Gospodarz spotkania Rektor Akademii Muzycznej prof. dr hab. Krystian Kiełb był organizatorem kwietniowego koncertu dedykowanego członkom KRUWiO. W nowoczesnej sali koncertowej mieszczącej się w bud. E, zgromadzili się zaproszeni Goście, aby wysłuchać utworów: Paul Juon Trio-Mniaturen: Elegie op. 18 nr 6 oraz Dymitr Szostakowicz Trio nr 1 op. 8 wykonanych przez TRIO FORTEPIANOWE pod kierownictwem prof. dr hab. Grażyny Bożek-Woty.

Przed koncertem Przewodniczący Kolegium prof. Marek Ziętek powitał gości, a w tym gronie obecnych dwóch rektorów-elektów: prof. Adama Jezierskiego i prof. Grzegorza Kurzyńskiego oraz Doradcę Prezydenta Wrocławia ds. Współpracy z Uczelniami Wyższymi prof. Tadeusza Lutego. Kolejno odczytał nazwiska następujących Rektorów w przyszłej kadencji i serdecznie pogratulował wszystkim wybranym Rektorom objęcia funkcji. Rektor prof. Krystian Kiełb zaprezentował zebranym piękną salę koncertową. Jest ona nowoczesnym ośrodkiem dydaktyczno-naukowym i kulturalnym, który zwiększy potencjał uczelni w zakresie działalności artystycznej i stworzy możliwości realizacji różnego rodzaju koncertów, przyczyni się również do wzrostu atrakcyjności Wrocławia i Dolnego Śląska.

Po artystycznej części spotkania, Rektorzy wraz z przedstawicielami Akademii Muzycznej – prof. Magdaleną Blum Prorektor ds. Nauki oraz Kanclerz Danutą Koprowską-Pasieką i Kwestor Barbarą Dobrzeniecką zgromadzili się w Sali Senatu, gdzie odbyły się obrady Kolegium. Tematyka posiedzenia obejmowała trzy najważniejsze punkty: organizację Inauguracji Środowiskowej w Roku Akademickim 2016/2017, organizację tegorocznych Juwenaliów oraz delegacji do Lwowa podczas obchodów w 75 rocznicę pomordowania profesorów lwowskich na Wzgórzach Wuleckich. Kolegium, na wniosek Rektora AWF prof. Juliusza Migasiewicza, przyznało również Honorowy Patronat obchodom 70-lecia Akademii Wychowania Fizycznego, które odbędą się 21-23 października 2016 r.

Galeria zdjęć