Nadzwyczajne Posiedzenie Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia z udziałem Wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina

W dniu 5 maja br. w Sali Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia z Wicepremierem, Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosławem Gowinem. W spotkaniu udział wzięli Rektorzy i Rektorzy-Elekci akademickich uczelni publicznych naszego Miasta.

W swoim wystąpieniu Wicepremier Jarosław Gowin przedstawił aktualne problemy, którymi zajmuje się Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz poinformował o zaawansowaniu prac nad nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. W toku dyskusji poruszono kwestie: konsolidacji uczelni wyższych, propozycji utworzenia komitetu oceniającego przyznawanie stopni naukowych, limitów przyjęć na uczelnie, współpracy uczelni wyższych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego oraz utworzenia nowych wydziałów lekarskich na uczelniach publicznych i prywatnych, które do tej pory nie miały żadnego związku z medycyną. Wicepremier Gowin odnosił się kolejno do wszystkich poruszanych problemów i w zasadzie nie miał innego poglądu na przedstawiane przez Rektorów kwestie.

Przewodniczący KRUWiO
prof. dr hab. Marek Ziętek

KRUWiO_1

KRUWiO_6

KRUWiO_5