Wybory Przewodniczącego Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola w Olejnicy

Informacje archiwalne 10 czerwca 2016

Tradycyjnie w czerwcu, w Ośrodku Dydaktyczno-Sportowym spotkali się Rektorzy publicznych uczelni akademickich. Spotkanie miało charakter oficjalny, ale w luźnej sportowej scenerii, tym razem nie obowiązywały stroje formalne.

W dniu 10 czerwca Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola jednomyślnie wybrało Przewodniczącego i nowych Wiceprzewodniczących w kadencji 2016-2018. Zaszczytną funkcję Przewodniczącego Kolegium po raz drugi objął prof. Marek Ziętek Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich, a Jego zastępcami wybrani zostali: prof. Piotr Kielan Rektor Akademii Sztuk Pięknych oraz prof. Rokita Rektor-Elekt Akademii Wychowania Fizycznego.

Na wniosek Przewodniczącego Kolegium Rektora prof. Marka Ziętka, Rektorzy podjęli Uchwałę o skróceniu kadencji Przewodniczącego do 1 roku, z uwagi na zmianę struktury Kolegium. Większość Rektorów wraz z zakończeniem obecnej kadencji w macierzystych Uczelniach, zakończy również działalność KRUWiO. Nowi członkowie, obecnie Rektorzy-Elekci podejmą prace od września br.

Decyzja obecnego Kolegium o skróceniu kadencji przewodniczącego, pozwoli przez najbliższy rok na wdrożenie nowych członków w bieżącą działalność i kontynuację założonych celów. Dla większości członków w dniu 3 października będzie to pierwsza Środowiskowa Inauguracja Roku Akademickiego. Temu tematowi poświęcono podczas posiedzenia wiele uwagi. Przewodniczący Kolegium przedstawił założenia i harmonogram uroczystości. Omówiono również działalność dotyczącą tegorocznego Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Środowiskowy Koordynator DNF prof. Kazimierz Orzechowski zwrócił się o poparcie Kolegium Rektorów w wystąpieniu do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wsparcie finansowe tego przedsięwzięcia. Jest to impreza popularnonaukowa skierowana do społeczności akademickiej, szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i mieszkańców Dolnego Śląska. Liczba imprez sięga już ponad 1600 wydarzeń o charakterze warsztatów, wykładów, prezentacji, koncertów, spektakli, wycieczek i różnorodnych konkursów. Dolnośląski Festiwal Nauki od 1998 uznawany jest jako święto lokalnej społeczności, a udział w nim jest całkowicie bezpłatny. Takie przedsięwzięcie wiąże się z generowaniem kosztów, a coroczne wsparcie finansowe Ministerstwa jest zasadniczą kwestią pozwalającą na realizację Festiwalu, na wysokim poziomie i na dużą skalę. Kolegium Rektorów podjęło decyzję o poparciu inicjatywy i wystosowaniu listu popierającego ideę do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wiceprezesa Rady Ministrów dr Jarosława Gowina.

Kolegium Rektorów podjęło również Uchwałę o objęciu II Biegu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu patronatem honorowym KRUWiO. Bieg odbędzie się 1 października 2016 r. Organizatorzy zapraszają do udziału społeczność akademicką wrocławskich i dolnośląskich uczelni. Miejscem rozpoczęcia biegu będzie ul. Borowska, a wszystkie szczegóły dostępne będą na stronie www.bieg.umed.wroc.pl.

Należy również wspomnieć, że w dniu posiedzenia na zaproszenie Przewodniczącego Kolegium oraz Gospodarza posiedzenia Rektora AWF prof. Juliusza Migasiewicza w spotkaniu wziął udział Marcin Przychodny szef Komitetu Organizacyjnego The World Games 2017. Zaprezentował wydarzenia sportowe z dyscyplin poza olimpijskich. Omówił zaangażowanie w przygotowania i inwestycje dla Wrocławia i Dolnego Śląska, jakie będą wiązały się z organizacją przedsięwzięcia. Zaprosił Rektorów do propagowania imprezy wśród społeczności akademickiej. Udział w zawodach jest dedykowany nie tylko dla studentów, ale ich rodzin i całej społeczności regionu, niezależnie od wieku.

Na koniec Rektor prof. Marek Ziętek podziękował wszystkim członkom Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola za wieloletnią współpracę w ostatnich dwóch kadencjach, gdzie początkowo jako wiceprzewodniczący, a obecnie jako przewodniczący miał możliwość pracować z tak wspaniałym gronem Rektorów. Wręczył na tę okoliczność podziękowania i piękne grafiki upamiętniające wspólną działalność.

Galeria zdjęć