Październikowe posiedzenie Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola we Wrocławskim Parku Technologicznym

Informacje archiwalne 19 października 2016

W dniu 19 października we Wrocławskim Parku Technologicznym przy ul. Duńskiej 9, Rektorzy Uczelni Wrocławia i Opola spotkali się z przedstawicielami Zarządu WPT Maciejem Potockim – prezesem Zarządu oraz Małgorzatą Dynowską – Zastępcą Dyrektora Generalnego ds. Inkubacji i Rozwoju Firm, którzy przedstawili dziesięcioletnie osiągnięcia Inkubatora i możliwości rozwoju młodych przedsiębiorców, nowe technologie i innowacyjne produkty.

Przedstawiciele Zarządu WPT przygotowali bardzo interesujące spotkania w firmach Dolnośląskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Dzięki temu Rektorzy zwiedzili m.in. laboratorium i prototypownię chemii i biotechnologii. Prezes firmy Nesmedic Sp. z o.o. Patrycja Wizińska-Socha zaprezentowała osiągnięcia firmy, która otrzymała tytuł Innowatora Roku 2016. Interesujące prezentacje mieli również Michał Bieniek – prezes firmy Apeiron Synthesis S.A. i Filip Jeleń – prezes firmy Pure Biologics Sp. z o.o. Podczas wizyty Rektorzy mogli również porozmawiać ze swoimi absolwentami, którzy swój rozwój zawodowy związali z Wrocławskim Parkiem Technologicznym i obecnie są autorami innowacyjnych produktów, które niebawem będą dostępne nie tylko na rynku ogólnopolskim, ale również światowym. Po tak aktywnej wizycie w firmach mieszczących się w budynku Delta WPT, Rektorzy udali się na posiedzenie. Omówili bieżącą działalność KRUWiO i organizację Święta Nauki Wrocławskiej. Uroczystość ta odbędzie się 15 listopada w Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego.

Galeria zdjęć