Posiedzenie KRUWIO w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Informacje archiwalne 28 lutego 2018

Posiedzenie Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola odbyło się 28 lutego w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Generał bryg. prof. Dariusz Skorupka Rektor Akademii Wojsk Lądowych wręczył członkom Kolegium pamiątkowe medale i dyplomy uznania za udaną współpracę.

Podczas spotkania zaprezentował osiągnięcia i nowe kierunki rozwoju AWL podkreślając, że budowa systemu bezpieczeństwa służy dobru ekonomicznemu i społecznemu.

Podczas spotkania Dyrektor Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego Lucyna Jasińska przedstawiła możliwości współpracy Towarzystwa z wrocławskimi uczelniami, w ramach kampanii społecznej, promującej zdrowie jamy ustnej i jego wpływu na cały organizmu. Do kampanii zaproszono wszystkie uczelnie, które mogą zaangażować się w działania na rzecz podnoszenia świadomości społecznej w profilaktyce prozdrowotnej. Kampania społeczna wpisuje się w Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej, przypadający na dzień 20 marca.

Wiele poruszanych tematów dotyczyło działalności bieżącej Kolegium. Rektorzy omówili organizację wrześniowego Europejskiego Kongresu Technologicznego oraz organizację Środowiskowej Inauguracji Roku Akademickiego 2018/2019. Tegoroczna uroczystość inauguracyjna odbędzie się 1 października, a jej uwieńczenie zakończy się na wrocławskim rynku. Rektorzy tradycyjnie zaśpiewają wraz z akademickimi chórami Gaudeamus Igitur.

Kolegium uchwaliło również przyznanie patronatu KRUWiO nad Konferencją Naukową „Teologia w świecie nauki”, która odbędzie się w dniach 22-24 czerwca 2018 r.

Galeria zdjęć