Posiedzenie KRUWiO w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu

Informacje archiwalne 23 lutego 2016

W dniu 23 lutego Przewodniczący Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola spotkał się z Rektorami w nowym budynku Centrum Naukowym Informacji Medycznej. Na spotkanie zaprosił Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Ewę Mańkowską, Doradcę Prezydenta Wrocławia ds. Współpracy z Uczelniami Wyższymi prof. Tadeusza Lutego, Prezesa Oddziału PAN we Wrocławiu prof. Andrzeja Żelaźniewicza oraz Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA Dariusza Ostrowskiego. W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele władz Uniwersytetu Medycznego: Prorektor ds. Nauki prof. Zygmunt Grzebieniak, Prorektor ds. Dydaktyki prof. Michał Jeleń oraz Prorektor ds. Rozwoju Uczelni prof. Jacek Szepietowski.

Rektor prof. Marek Ziętek wraz z Kanclerzem Uczelni Justyną Wojtuń oraz Dyrektorem Biblioteki Renatą Sławińską oprowadził przybyłych Gości po budynku nowego Centrum, prezentując nowe możliwości dydaktyczne dla studentów i warunki lokalowe pracowników.

W kolejnej części spotkania odbyła się prezentacja Dariusza Ostrowskiego, w której przedstawił działania promocyjne Wrocławia za rok 2015, jako ośrodka akademickiego w Polsce i za granicą.

W kolejnych punktach posiedzenia Rektorzy ustalili, że organizatorem tegorocznej Środowiskowej Inauguracji Roku Akademickiego 2016/2017 będzie Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. Rektorzy podjęli również uchwały w sprawie przyznania patronatów KRUWiO dla:
XXXIII Obozu Adaptacyjnego Duszpasterstw Akademickich Wrocławia i Opola w Białym Dunajcu oraz sesji naukowej 70 lat Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego – 115 lat tradycji lwowskiej. Sesję zaplanowano w dniu 30 września 2016 r.

W kolejnych punktach rektorzy ustalili kolejność posiedzenia KRUWiO do końca tej kadencji.

Galeria zdjęć