Majowe posiedzenie Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola w Uniwersytecie Przyrodniczym

Informacje archiwalne 18 maja 2017

Uniwersytet Przyrodniczy był miejscem posiedzenia Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola, które odbyło się 18 maja br.

Rektor Tadeusz Trziszka, Gospodarz spotkania oraz Przewodniczący Kolegium Rektor UMW prof. Marek Ziętek powitali wszystkich Gości w Sali Senatu. Na spotkaniu byli obecni Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego  Ewa Mańkowska,  Doradca Prezydenta Wrocławia ds. Polityki Zdrowotnej, Spraw Społecznych i Dialogu Międzykulturowego Anna Szarycz, Prezes Oddziału PAN we Wrocławiu prof. Andrzej Żelaźniewicz, Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu podinsp. Barbara Lorenc-Żelisko oraz sierż. Dariusz Rajski.

Rektor prof. T. Trziszka  zaprezentował  program Dolny Śląsk. Zielona Dolina Zdrowia i Żywności, który ma na celu poprawę zdrowia człowieka i jego jakości życia. Podkreślił, że kooperacja, wspólne działania ze środowiskiem akademickim będą zmierzały do rozwoju przemysłu biożywności – wytworzenia żywności nowej generacji, takich produktów, które będą certyfikowane, dedykowane zarówno młodym jak i seniorom,  stosowane w medycynie tradycyjnej i alternatywnej. Programem zainteresowały się odpowiednie Ministerstwa i stanie się on pilotażowym programem narodowym.

Podczas posiedzenia rektorzy omówili bardzo istotne kwestie dotyczące bezpieczeństwa studentów zagranicznych. Doradca Prezydenta Wrocławia Anna Szarycz podkreśliła, że temat stał się bardzo istotny dla miasta i regionu. Obecnie opracowywana jest Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego dotycząca miedzy innymi integracji i edukacji społecznej. Strategia zakłada współpracę z wieloma podmiotami m.in. policją, NGO, ARAW, uczelniami. Trwa etap diagnozy zasobów i potrzeb, odbywają się fora tematyczne, spotkania oraz badania ankietowe wśród administracji, uczelni, pracodawców, organizacji pozarządowych i samych obcokrajowców przebywających we Wrocławiu.

Szczególnym obszarem współpracy uczelni, policji i administracji publicznej będzie stworzenie mobilnej aplikacji wspierającej studentów zagranicznych w zgłaszaniu zdarzeń losowych.

Podinsp. Barbara Lorenc-Żelisko i sierżant Dariusz Rajski przedstawili inicjatywy podjęte przez policję. Poinformowali, że na wielu Uczelniach odbywają się dla studentów programu ERASMUS spotkania z przedstawicielami policji, którzy informują studentów m.in. o obowiązujących przepisach, różnicach prawnych, jednostkach konsularnych, komisariatach i liniach pomocowych.  Zaznaczyli, że odnotowuje się istotny wzrost sprawców, ale również wzrost ofiar.  Wyrazili gotowość do współpracy z Uczelniami w zakresie edukacji studentów z obcych krajów podejmujących we Wrocławiu studia.

Rektorzy dyskutowali również na temat, zdarzeń które miały miejsce podczas tegorocznych Juwenaliów. Omówili względy bezpieczeństwa i uznali, że należy zmienić formułę wydarzenia, ściśle odnoszącą się do instrukcji imprez masowych, zaangażowania profesjonalnej firmy organizującej imprezy masowe i zabezpieczającej profesjonalną ochronę.

Na koniec spotkania Rektor  prof. Marek Ziętek poinformował szanowne grono, że dobiega końca kadencja Przewodniczącego Kolegium, a czerwcowe posiedzenie będzie poświęcone wyborom nowego Rektora na tę funkcję.

Galeria zdjęć