Posiedzenie Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Informacje archiwalne 27 lutego 2019

W lutym członkowie Kolegium i zaproszeni goście spotkali się na Uniwersytecie Ekonomicznym. Gospodarz prof. Andrzej Kaleta Rektor UE, z dumą zaprezentował projekty, które będą realizowane w najbliższych latach.

W niedługim czasie powstanie m.in. Uniwersytecki Inkubator Przedsiębiorczości, Centrum Symulacji Procesów Biznesowych – projekt dla Młodych Naukowców, projekt Szkoła Liderów Lokalnych oraz projekt Liderzy Wiedzy – Liderzy Sukcesu. W planach jest również realizacja projektu Greek Team oraz BioInLab – laboratorium bioekonomiczne. Rektor podkreślił, że nowa rzeczywistość to także działalność uczelni w świetle nowej Ustawy 2.0. Prace nad zmianami statutu dobiegają końca i wkrótce będą głosowane na posiedzeniu Senatu.

Na posiedzeniu członkowie spotkali się z dr. Jackiem Ossowskim Sekretarzem Rady ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki Przy Prezydencie Wrocławia. Wspólnie omówili organizację Środowiskowej Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020. Tegoroczna Inauguracja odbędzie się 1 października, tradycyjnie rozpocznie się w Oratorium Marianum i zakończy uroczystościami na wrocławskim rynku. Dr J. Ossowski poinformował także o programie miasta, wpierającym studentów z Gruzji, którzy chcą studiować w Polsce. Członkowie Kolegium rozważali możliwość wsparcia działalności pomocowej. Misję uznali za ważną, ponieważ wielu młodych ludzi mieszkających w Gruzji ma polskie korzenie i czuje się związana z Polską.

W dalszej części posiedzenia poświęconej bieżącej działalności, Rektorzy omawiali współpracę w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, współpracę z lwowskimi uczelniami oraz rozwiązania przyjęte na uczelniach dotyczące kosztów uzyskania przychodu oraz prac nad wdrażaniem ustawy 2.0.

Galeria zdjęć