Posiedzenie Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu

Informacje archiwalne 20 marca 2019

Wiceprzewodniczący KRUWiO prof. Piotr Kielan, Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, był Gospodarzem marcowego posiedzenia Kolegium.

Przed rozpoczęciem obrad zaprosił Gości do zwiedzenia pracowni malarstwa, rzeźby, szkła i ceramiki. Rektor w swej prezentacji poświecił dużo uwagi wytwarzaniu szkła. Goście mogli zobaczyć proces wypalania artystycznego wzornictwa. Akademia Sztuk Pięknych jest uczelnią posiadającą cztery wydziały, kształcące studentów na studiach stacjonarnych w jedenastu kierunkach oraz na czterech kierunkach w formie niestacjonarnej. Uczelnia w swojej ofercie edukacyjnej posiada również międzywydziałowe studia doktoranckie (trzeciego stopnia) prowadzone w formie stacjonarnej z wykładowym językiem polskim oraz studia doktoranckie na kierunku grafika z wykładowym językiem angielskim. Akademia umożliwia rozwinięcie zainteresowania obszarem sztuki dzięki bogatej ofercie kierunków studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających z zakresu rysunku, malarstwa i rzeźby.

Oficjalną część posiedzenia rozpoczął Przewodniczący KRUWiO prof. Marek Ziętek Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Oficjalnie powitał przybyłych Gości: Pełnomocnika Marszałka Woj. Dolnośląskiego Ewę Mańkowską, Sekretarza Rady ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Wrocławia dr. Jacka Ossowskiego, Prezesa Oddziału PAN we Wrocławiu prof. Lechosława Latos-Grażyńskiego oraz Wiceprezesa PAN we Wrocławiu Andrzeja Żelaźniewicza. Gospodarz Rektor ASP prof. Piotr Kielan przedstawił uczestniczących w posiedzeniu najbliższych pracowników: Panią Prorektor ds. artystyczno-naukowych i współpracy z zagranicą prof. Aleksandrę Janik oraz Kanclerza inż. Wojciecha Orzechowskiego. Kolejno zwrócił się z podziękowaniami do włodarzy Miasta za promowanie i wspieranie działalności uczelni artystycznej poza granicami państwa.

Przewodniczący rozpoczął posiedzenie od spraw dotyczących bieżącej działalności KRUWiO. W dyskusji szczególnie dużo uwagi poświęcono lipcowym obchodom uroczystości we Lwowie w rocznicę pomordowania profesorów lwowskich, spotkaniu z rektorami uczelni lwowskich i omówieniu współpracy międzyuczelnianej. Drugim tematem była Środowiskowa Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020 i organizacja, na tę okoliczność, koncertu w Narodowym Forum Muzyki. Podczas posiedzenia omówiono także możliwości ufundowania Nagrody Naukowej Marszałka Województwa Dolnośląskiego, która dedykowana jest najlepszym doktorantom i pracownikom naukowym. Na koniec, dużo uwagi poświęcono także źródłom finansowania Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.

Galeria zdjęć