Posiedzenie KRUWIO w Uniwersytecie Ekonomicznym

Informacje archiwalne 24 marca 2015

Marcowe posiedzenie Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola odbyło się w Uniwersytecie Ekonomicznym. Gospodarzem spotkania był Rektor UE prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz. Przewodniczący Kolegium prof. Marek Ziętek – Rektor UWM gorąco przywitał zaproszonych Gości, wśród których znaleźli się: Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Ewa Mańkowska, Doradca Prezydenta Wrocławia ds. Współpracy z Uczelniami Wyższymi prof. Tadeusz Luty, Prezes Oddziału PAN we Wrocławiu prof. Andrzej Żelaźniewicz, reprezentanci Uniwersytetu Ekonomicznego – Prorektor ds. Nauki UE prof. dr hab. inż. Maria Wanda Kopertyńska, Prorektor ds. Dydaktyki UE prof. dr hab. inż. Edmund Cibis, Prorektor ds. współpracy z zagranicą UE prof. dr hab. Bogusław Fiedor – Honorowy Przewodniczący KRUWiO, Kanclerz UE mgr Edward Bratek oraz członkowie Kolegium.

W pierwszej części spotkania Rektor prof. M. Ziętek nawiązał do przygotowań tegorocznej Środowiskowej Inauguracji i omówił spotkanie Biur Promocji Uczelni Wrocławskich z Biurem Promocji Miasta, które odbyło się 18 marca. Zaznaczył również, że ostatecznie formułę prezentacji Uczelni na Wrocławskim Rynku mają wspólnie uzgodnić przedstawiciele Biur Promocji. Następnie omówił działania związane z organizacją święta nauki we Wrocławiu. Rektorzy wybrali hasło uroczystości: Jubileusz 70-lecia polskiego środowiska akademickiego we Wrocławiu. Uzgodnili, że hasło to powinno, w bieżącym roku, towarzyszyć wszystkim konferencjom organizowanym przez poszczególne Uczelnie.

Rektor prof. M. Bojarski poinformował zebranych, że w obchodach udział wezmą przedstawiciele Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Rektor prof. M. Ziętek poinformował również o zaproszeniu prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

W kolejnej części spotkania, Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Marek Bojarski zwrócił się z prośbą o wytypowanie w Uczelniach osób do kontaktu, które będą odpowiedzialne za prace przy odnalezieniu grobów zasłużonych profesorów i absolwentów na wrocławskich cmentarzach. Podkreślił, że wiele grobów jest bardzo zniszczonych i wymaga odnowienia, przy wsparciu Uczelni jest to możliwe. Rektorzy zgodnie poparli tę inicjatywę.

Prof. T. Luty, członek ogólnoeuropejskiej akademii nauk zaproponował rektorom propagowanie aktywności Academia Europea poprzez uczelniane Biura Promocji, zamieszczanie informacji na stronach internetowych oraz w mediach uczelnianych.

Kolejno Rektorzy ustalili harmonogram spotkań KRUWIO. Najbliższe posiedzenie odbędzie się w dniu 21 kwietnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, natomiast w dniu 12 maja, na zaproszenie Rektora Politechniki Opolskiej prof. dr hab. inż. Marka Tukiendorfa, Rektorzy spotkają się w Paczkowie.

Na koniec Przewodniczący KRUWIO podziękował Gospodarzowi za organizację posiedzenia, a zebranym za przybycie.

Galeria zdjęć