Posiedzenie KRUWOZ w Wojskowej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Informacje archiwalne 23 września 2014

Pierwsze posiedzenie KRUWOZ rozpoczynające rok akademicki 2014/2015 odbyło się w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych. Nowy Przewodniczący Rektor Uniwersytetu Medycznego prof. Marek Ziętek powitał przybyłych członków KRUWOZ, nowego Rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego Ks. prof. dr hab. Włodzimierza Wołyńca oraz zaproszonych Gości – Wicewojewodę Dolnośląskiego Panią Ewę Mańkowską oraz Prezesa Prezydium Oddziału PAN we Wrocławiu prof. dr hab. Andrzeja Żelaźniewicza. Gospodarzem spotkania był Płk prof. dr hab. Mariusz Wiatr, Rektor WSOWL.

Na posiedzenie Kolegium został zaproszony Prezes Stowarzyszenia „Twoje Nowe Możliwości” Pan Krzysztof Peda, który przedstawił możliwości współpracy z uczelniami wyższymi przy powołaniu Rady Ekspertów ds. Kształcenia Studentów z Niepełnosprawnością. Ustalono, że podpisanie listu intencyjnego odbędzie się po kampanii promującej wizerunek studentów z niepełnosprawnością, w dniu  27 października 2014 r.

Następnie prof. Bogusław Fiedor Honorowy Przewodniczący KRUWOZ, odczytał list, którego tematem była współpraca pomiędzy Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej a wrocławskim ośrodkiem akademickim, reprezentowanym przez uczelnie zrzeszone w projekcie Wrocławski Indeks.

Zebrani omówili sprawy dotyczące organizacji Święta Nauki Wrocławskiej oraz koncertu z udziałem chórów akademickich, które odbędą się 14 listopada 2014 r. W następnym dniu, tj. 15 listopada 2014 r. zostaną złożone wieńce pod Pomnikiem Martyrologii Profesorów Lwowskich we Wrocławiu.

Tematem spotkania były także przygotowania do Inauguracji Środowiskowej  w dniu 1 października 2014 r., które zreferował Przewodniczący KRUWOZ.

W sprawach różnych Kolegium podjęło Uchwałę dotyczącą finansowania działalności KRUWOZ oraz zatwierdziło logotyp.

 

Uchwała nr 12/2014 w sprawie dofinansowania sumą 3500 zł XXII Ogólnopolskiej Konferencji Redaktorów Gazet Akademickich

Uchwała nr 11/2014 w sprawie rozliczania wydatków na okres kadencji 2014-2016

Galeria zdjęć