Styczniowe posiedzenie Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola

Informacje archiwalne 17 stycznia 2018

Pierwsze posiedzenie KRUWiO w nowym roku odbyło się w budynku Politechniki Wrocławskiej. Gospodarz spotkania, Rektor Politechniki Wrocławskiej prof. Cezary Madryas, serdecznie powitał wszystkich i zaprezentował promocyjny film o Politechnice Wrocławskiej. W posiedzeniu, tradycyjnie, udział wzięli: Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Ewa Mańkowska, Doradca Prezydenta Wrocławia ds. Współpracy z Uczelniami Wyższymi prof. Tadeusz Luty, Prezes Oddziału Dolnośląskiego PAN prof. Andrzej Żelaźniewicz. Wśród zaproszonych obecni byli Goście, z którymi współpracują wrocławskie uczelnie: Środowiskowy Koordynator DNF prof. Tadeusz Dobosz, Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Dariusz Ostrowski oraz Prezes Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego prof. Andrzej Mulak.

Działalność Dolnośląskiego Festiwalu Nauki omówił prof. Tadeusz Dobosz, prezentując ubiegłoroczne wydarzenia naukowe, które odbyły się w ramach XX edycji DNF, pod hasłem „Nauka Bez Granic”. Festiwal jest największym wydarzeniem popularyzującym naukę w Polsce i na stałe wpisał się w życie naukowo-kulturalne Wrocławia i Dolnego Śląska – podkreślał prof. T. Dobosz. Przewodniczący Kolegium Rektor UMW prof. Marek Ziętek, zaznaczył, że uczelnie stanowią fundament tego przedsięwzięcia, a praca Koordynatora Festiwalu i biura jest nieoceniona.

Wiceprezes Zarządu ARAW Dariusz Ostrowski, podsumował współpracę z Uczelniami. Omówił projekt, w który było zaangażowane miasto Wrocław i uczelnie. Przedstawił raport kampanii promocyjnej pt. Pokolenie W, która odbywała się od października do grudnia ub. roku. Wszystkie ogólnopolskie działania zmierzały do pokazania Wrocławia jako miasta idealnego do nauki, życia i pracy. Zapowiedział również kontynuację współpracy i podpisanie umów z wrocławskimi uczelniami w bieżącym roku.

Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola rozważało problem pomocy dla Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Konieczność remontu budynku przy ul. Parkowej to dziś priorytet Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, któremu przewodniczy prof. Andrzej Mulak, były Rektor Politechniki Wrocławskiej.

Obrady KRUWiO dotyczyły także bieżącej działalności Kolegium i współpracy międzynarodowej z innymi Uczelniami w Niemczech i na Ukrainie.

Galeria zdjęć