Posiedzenie Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Informacje archiwalne 21 kwietnia 2015

W dniu 21 kwietnia na zaproszenie prof. dr hab. Elżbiety Lonc – Rektor Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, do Pałacu Czettritzów przybyli członkowie Kolegium oraz zaproszeni Goście. Wśród Nich znaleźli się dr Roman Szełemej Prezydent Wałbrzycha, Jerzy Więcławski Dyrektor Departamentu Wydziału Edukacji i Nauki przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, mgr inż. Henryk Gołębiewski Przewodniczący Konwentu PWSZ, prof. dr inż. Tomasz Winnicki obecnie prorektor Karkonoskiej Państwowej Wyższej Szkoły w Jeleniej Górze, honorowy przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (KRePSZ), dr Katarzyna Rusak Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie oraz dr Katarzyna Pantoł Prorektor PWSZ w Głogowie.

W pierwszej części spotkania Rektor prof. Elżbieta Lonc powitała przybyłych Gości i zaprosiła na uroczyste otwarcie nowego laboratorium protetycznego, które przeznaczone jest dla studentów studiów licencjackich na kierunku „techniki dentystyczne”. Uroczystego otwarcia dokonywał Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej oraz Przewodniczący Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola prof. Marek Ziętek Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

W drugiej części spotkania, które odbyło się w Sali Senatu Pałacu Czettritzów, Przewodniczący Kolegium prof. M. Ziętek przywitał wszystkich zebranych. Rektor PWSZ prof. Elżbieta Lonc, przedstawiła kierunki rozwoju Uczelni, zakres oferty dydaktycznej oraz zwróciła uwagę na potencjalne korzyści uczelni akademickich wynikające ze współpracy z PWSZ. Podkreśliła również, że PWSZ to miejsce pracy na stanowiskach dydaktyczno-naukowych dla doktorów wypromowanych w uniwersytetach i zaapelowała o merytoryczną pomoc włączenia ich do zespołów badawczych w uczelniach akademickich. Współpraca umożliwiłaby ich rozwój, dokumentowany kolejnym stopniem naukowym doktora habilitowanego. Na koniec zaprezentowała również dwa wydania książkowe: pt.„Udana Dekada. Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe (1998-2008)” pod red. prof. J.S. Gruchały, oraz książkę pt. ”Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych w Polsce 1998-2013”, pod red. prof. J. Krausa. Prof. Lonc zarekomendowała także obszerną monografię prof. M. Adamowicza, b. rektora PWSZ w Białej Podlaskiej, pt. „Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe w Polsce. Dokonania, Stan Obecny, Perspektywy” (2014).

Następnie zabrał głos Prezydent Wałbrzycha, dr R. Szełemej, który w nawiązaniu do szkolnictwa zawodowego, podkreślił potrzeby edukacyjne Miasta Wałbrzycha. Przewodniczący Konwentu Henryk Gołębiewski omówił konieczność współpracy uczelni akademickich z uczelniami zawodowymi w zakresie kontynuacji studiów licencjackich na studiach II i III stopnia w uczelniach akademickich.

W dalszej części obrad Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki Jerzy Więcławski zapowiedział prezentację przedstawiciela Departamentu Rozwoju Regionalnego Panią Iwonę Stach-Janyst, która omówiła możliwości wykorzystania środków finansowych przez szkolnictwo wyższe w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Następnie Rektorzy omówili sprawy bieżące i organizacyjne związane z tegorocznymi uroczystościami oraz uzgodnili termin kolejnego posiedzenia, które odbędzie się 12 maja br w Paczkowie.

Galeria zdjęć