Rektorzy apelują o gwarancję finansowania Ustawy 2.0

Informacje archiwalne 29 marca 2018

Tak dla projektu, nie dla obecnych zasad jego finansowania – członkowie Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola uzgodnili zdecydowane stanowisko w sprawie planowanych zapisów Ustawy 2.0.

Swoimi uwagami podzielili się podczas konferencji prasowej zorganizowanej na naszej uczelni.

Fot. Tomasz Walów

Jednym z kluczowych tematów ostatniego spotkania Kolegium były zapisy Ustawy 2.0 nakładające na uczelnie dodatkowe obciążenia przy jednoczesnym braku gwarancji finansowania, co budzi głębokie zaniepokojenie środowiska naukowego.

– Z symulacji przeprowadzonych na naszej uczelni wynika, że Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu musiałby przeznaczyć od 5 do nawet 10 mln zł ze swoich środków na realizację ustawy 2.0 – mówił rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu prof. Marek Ziętek, przewodniczący Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola. – Brak rekompensat będzie wodą na młyn dla przeciwników ustawy i grozi jej odrzuceniem – dodał.

Fot. Tomasz Walów

Wyrazem opinii rektorów jest sformułowane podczas spotkania stanowisko, zgodnie z którym Kolegium Rektorów popiera kierunek zmian zaproponowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w projekcie ustawy „Konstytucja dla Nauki” Ustawa 2.0. Jednocześnie należy podkreślić, że dla skuteczności przeprowadzanych reform niezbędny jest systematyczny i adekwatny wzrost nakładów finansowych na naukę i szkolnictwo wyższe w Polsce wynikający ze zobowiązań, które zostały ujęte w ustawie.

Członkowie Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola apelują do premiera, rządu oraz posłów i senatorów o bezwzględne znalezienie środków na wprowadzenie Ustawy 2.0 zgodnie z postulatami zgłaszanymi przez wicepremiera i ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina.

Fot. Tomasz Walów

Wspomniane postulaty zostały powtórzone i podkreślone podczas dzisiejszej konferencji prasowej na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, w której wzięli udział rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu prof. Marek Ziętek, rektor Politechniki Wrocławskiej prof. Cezary Madryas, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. Tadeusz Trziszka, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prof. Andrzej Kaleta, rektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu prof. Andrzej Rokita oraz prezes EIT+ Piotr Dytko.

Fot. Tomasz Walów

Wszyscy zgromadzeni podkreślali, jak ważna dla rozwoju polskiej nauki jest Ustawa 2.0, za którą jednak muszą pójść zmiany zasad finansowania nauki, by zatrzymać odpływ zdolnych badaczy za granicę lub do sektora komercyjnego. – Na uczelniach mamy wspaniałych młodych ludzi, ale bez pieniędzy na badania i pensje nie jesteśmy w stanie ich zatrzymać – mówił rektor prof. Marek Ziętek. Rektor prof. Cezary Madryas podkreślał dysproporcje w zarobkach naukowców zatrudnianych poza uczelniami. – Sektor komercyjny oferuje im trzykrotnie wyższe pensje – podkreślał. Z kolei rektor prof. Tadeusz Trziszka przestrzegał, że niedoinwestowanie nauki grozi załamaniem naszej państwowości, bo bez innowacji nie można mówić o rozwoju.

Zgodnie z szacunkami rektorów, na realizację celów Ustawy 2.0 powinno zostać zagwarantowane co najmniej 1,5 mld złotych, podczas gdy obecnie maksymalne szacunki mówią o 1 mld złotych.