Wrześniowe spotkanie KRUWiO w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Informacje archiwalne 16 września 2015

Posiedzenie Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola w dniu 16 września br. otworzył Przewodniczący Kolegium prof. dr hab. Marek Ziętek. Gospodarzem spotkania był Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych Gen. bryg. prof. dr hab. Mariusz Wiatr.

Spotkanie miało charakter roboczy i dotyczyło spraw organizacyjnych związanych z przygotowaniem trzeciej Środowiskowej Inauguracji Roku Akademickiego 2015/2016 oraz obchodów Jubileuszu 70-lecia polskiego środowiska akademickiego na wrocławskim Rynku.

Rektorzy omówili również przygotowania do Święta Nauki Wrocławskiej oraz przyjęcie delegacji Uczelni Lwowskich.

Kolegium na wniosek Dyrektora Katolickiego Radia Rodzina Ks. Cezarego Chwilczyńskiego objęło honorowym patronatem projekt upamiętnienia mordu profesorów uniwersytetów lwowskich, który składa się z dwóch części: Wystawy: „Kaźń profesorów lwowskich. Wzgórza Wuleckie 1941” oraz koncertu inaugurującego projekt oratorium „Kres Kresów”.

Po zakończeniu posiedzenia Gospodarz i goście zwiedzili wojskowy ośrodek szkoleniowy.

Galeria zdjęć