Spotkanie Rektorów w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Informacje archiwalne 20 czerwca 2018

W dniu 20 czerwca w Sali Senatu Akademii Wychowania Fizycznego odbyło się ostatnie, w bieżącym roku akademickim, posiedzenie Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola. Tematem posiedzenia były tegoroczne Nagrody KRUWIO oraz informacje na temat Nagroda Prezydenta Wrocławia i Nagrody Prezesa Wrocławskiego Oddziału PAN. Jak zawsze wnioski muszą mieć merytoryczne uzasadnienie, nad którymi dyskusję podejmą właściwe gremia.

Wiadomo już, że podobnie jak w roku ubiegłym Laureat Nagrody Prezydenta wygłosi wykład na Środowiskowej Inauguracji Roku Akademickiego w dniu 1 października br.

Na posiedzeniu Rektorzy omawiali współpracę z Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej w zakresie promocji uczelni i akademickości środowiska wrocławskiego. Przewodniczący KRUWIO prof. M. Ziętek uważa, iż otrzymując fundusze z miasta, trzeba te fundusze rozsądnie wykorzystać, a wydatki ze strony uczelni potraktować jak inwestycje w promocję. Ożywioną dyskusję prowadzono także na temat nowej ustawy o ochronie danych. Tym tematom poświęcono wiele uwagi.

Na posiedzeniu nawiązano także do obchodów, we Wrocławiu i we Lwowie, rocznicy pomordowanych profesorów przez hitlerowców na Wzgórzach Wuleckich w 1941 r.

Zapadły także decyzje o przyznaniu Honorowych Patronatów KRUWIO z okazji obchodów 35-lecia działalności artystycznej Zespołu Pieśni i Tańca Kalina oraz z okazji Biegu Uniwersytetu Medycznego, który odbędzie się 29 września 2018 r.

Galeria zdjęć