Spotkanie wigilijne KRUWiO

Informacje archiwalne 19 grudnia 2018

Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego ks. Włodzimierz Wołyniec zaprosił członków Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola na spotkanie wigilijne.

Przed spotkaniem w Sali Senatu PWT proboszcz Parafii Katedralnej Archidiecezji Wrocławskiej ks. Paweł Cembrowicz przedstawił historię Ołtarza Andreasa von Jerina, który w latach 1585-1596 był biskupem wrocławskim. Był także odnowicielem diecezji i mecenasem sztuki sakralnej. Z jego inicjatywy wykonano ołtarz główny katedry wrocławskiej zwany „ołtarzem srebrnym”. Przez kilka wieków był najważniejszym elementem wyposażenia Katedry. Jednak w 1632 r. srebrne części obrazu zostały zrabowane. Dopiero w 1934 r. wykonano kompleksową konserwację dzieła. Pod koniec wojny w 1945 r. podczas bombardowania Wyspy Tumskiej, obraz i rzeźby zabezpieczono, spłonęła natomiast szafa ołtarzowa ze zwieńczeniem i predellą. W styczniu 2018 r. Arcybiskup Józef Kupny, metropolita wrocławski, Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, ks. Paweł Cembrowicz i dr hab. Piotr Oszczanowski – dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu podpisali list intencyjny w sprawie rekonstrukcji ołtarza głównego katedry wrocławskiej. Obecnie trwa pierwszy etap prac rekonstrukcyjnych.

Podczas części oficjalnej spotkania, na wniosek wiceprzewodniczących KRUWiO, rektorzy podjęli uchwałę o udzieleniu pełnego poparcia prof. Markowi Ziętkowi Rektorowi Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i przywrócenie Go do pełnienia funkcji Rektora.

W świątecznej atmosferze, Rektorzy wraz z zaproszonymi Gośćmi: Prezydentem Wrocławia Jackiem Sutrykiem, Pełnomocnikiem Marszałka Województwa Dolnośląskiego Panią dr Ewą Mańkowską oraz Wiceprezesem Oddziału Dolnośląskiego PAN prof. Andrzejem Żelaźniewiczem złożyli bożonarodzeniowe życzenia.