Spotkanie z Komisją ds. etyki w nauce przy PAN

Informacje archiwalne 10 marca 2015

W dniu 10 marca 2014 r. we Wrocławskim Centrum Akademickim odbyło się spotkanie Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola z Komisją ds. etyki w nauce przy PAN, której skład stanowili:

Prof. dr hab. Andrzej Zoll
Przewodniczący Komisji spraw etyki w nauce PAN, Warszawa
Prof. dr hab. Maciej W. Grabski
Zastępca Przewodniczącego Komisji
Prof. dr hab. Osman Achmatowicz
Prof. dr hab. Andrzej Białynicki-Birula
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Górski
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Luty
Prof. dr hab. Franciszek Ziejka
Prof. dr hab. Piotr Węgleński
Mieczysław Grabianowski
Wicedyrektor GP PAN (z Gabinetu Prezesa PAN, Warszawa)
Katarzyna Plawgo (z Gabinetu Prezesa PAN, Warszawa)

Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola:

Prof. dr hab. Marek Ziętek (Przewodniczący)
Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Prof. dr hab. Krystian Kiełb (Wiceprzewodniczący)
Rektor Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz (Wiceprzewodniczący)
Rektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Prof. dr hab. Marek Bojarski
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. zw. dr. hab. Andrzej Gospodarowicz
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prof. Agata Danielak-Kujda
Prorektor ABN Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
Prof. dr hab. Roman Kołacz
Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Prof. dr hab. Elżbieta Lonc
Rektor PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
Płk Prof. dr hab. Mariusz Wiatr
Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski
Rektor Politechniki Wrocławskiej
Ks. Prof. PWT dr hab. Jerzy Tupikowski
Prorektor ds. Studenckich PWT we Wrocławiu

Goście KRUWiO:

Prof. dr hab. Andrzej Jeżowski
Dyrektor Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych, PAN we Wrocławiu
Prof. dr hab. Danuta Duś
Dyrektor Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu
Dr hab. Jacek Rybka
Zastępca Dyrektora ds. naukowych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu

W trakcie spotkania Przewodniczący Komisji ds. etyki prof. dr hab. Andrzej Zoll przedstawił problemy, którymi zajmuje się Komisja oraz zagadnienia, które najczęściej stanowią temat spotkań tego Gremium. Stwierdził, że najczęstszymi problemami są sprawy dotyczące nierzetelności naukowej oraz plagiatów. Przedstawił też zasady pracy Komisji stwierdzając, że Komisja ds. etyki w nauce nie podejmuje decyzji na dany temat, a jedynie wyraża swoje zdanie, że coś jest bardziej lub mniej etyczne lub, że jest to naruszenie prawa.

Również stwierdził, że Komisja nie przesądza o winie. Od stwierdzenia o winie są komisje dyscyplinarne. Poinformował, że Komisja ds. etyki przygotowała Kodeks Etyki pracownika naukowego.

W dyskusji podejmowano tematykę niższego obecnie poziomu prac doktorskich i przewodów habilitacyjnych oraz ich ocen przez Centralną Komisję. Postępowanie z pracownikami, którzy nie uzyskali pozytywnej opinii w ocenach okresowych. Omawiano też bezpodstawne pomówienia o nierzetelność naukową oraz odpowiedzialność karną za takowe. Członkowie Kolegium jak i członkowie Komisji jednomyślnie stwierdzili, że spotkania tego typu są niezmiernie potrzebne, a Kodeks Etyki Pracownika Naukowego (http://www.instytucja.pan.pl/index.php/komisja-do-spraw-etyki-w-nauce/skad-komisji) powinien być przedmiotem wykładów na studiach doktoranckich oraz wykładach dla młodych pracowników nauki.

prof. dr hab. Marek Ziętek