ŚRODOWISKOWA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

Informacje archiwalne 4 października 2019

Inauguracja nowego roku akademickiego za nami ! Wspólnie z czternastoma uczelniami z Wrocławia i Opola, 30 września 2019r., w barokowych wnętrzach Oratorium Marianum zainaugurowaliśmy rok akademicki 2019/2020.

Uroczystość otworzył prof. Cezary Madryas Przewodniczący Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola, wygłaszając przemówienie, w którym powitał przybyłych gości, a w szczególności studentów rozpoczynających rok akademicki 2019/2020. Środowisko akademickiej uczciło minutą ciszy pamięć zmarłego Prof. Marka Tukiendorfa. podkreślił znaczącą rolę uczelni, które poprzez przestrzeganie najwyższych standardów współżycia społecznego mogą oraz powinny wpływać na zwalczanie mowy nienawiści.

podziękowali ustępującemu prof. Markowi Ziętkowi za sprawowanie funkcji przewodniczącego KRUWIO. Słowa wdzięczności zostały również wyrażone przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Cezarego Przybylskiego oraz Prezydenta Wrocławia, Jacka Sutryka, który wręczył profesorowi Markowi Ziętkowi Odznakę Honorową Wrocławia – Wrocław z wdzięcznością ,,Wratislavia Grato Animo”.
W trakcie Środowiskowej Inauguracji Roku Akademickiego tradycyjnie nastąpiła uroczysta immatrykulacja studentów pierwszego roku, poprowadzona przez Rektora Akademii Wychowania Fizycznego, prof. Andrzeja Rokitę.

Podczas uroczystości zostały wręczone następujące nagrody: Nagroda Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz Wrocławska Nagroda Naukowa.

Nagroda Marszałka Województwa za szczególne osiągnięcia na rzecz rozwoju Województwa Dolnośląskiego została przyznana dr hab. Marcie Płonce za najlepszą pracę opublikowaną w roku akademickim 2018/2019 o tematyce związanej z rozwojem i osiągnięciami regionu. Laureatem Wrocławskiej Nagrody Naukowej został prof. Tadeusz Luty, który otrzymał to zaszczytne wyróżnienie z rąk Prezydenta Jacka Sutryka oraz Przewodniczącego Kapituły dr. Jacka Ossowskiego.

Wręczenie odznaki honorowej „Zasłużony dla kultury polskiej” dla Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych we Wrocławiu było zwieńczeniem tej uroczystej części inauguracji.
Następnie zgromadzeni goście wysłuchali wykładu prof. Klausa von Klitzinga, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki pt. „Science for Future”.

Po oficjalnej części inauguracji środowiskowej orszak rektorski, przy dźwiękach orkiestry wojskowej przemaszerował barwnym pochodem do wrocławskiego Ratusza, gdzie Rektorzy
i chóry akademickie odśpiewali tradycyjną pieśń Gaudeamus Igitur.