Środowiskowa Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021

Informacje 14 października 2020

Tegoroczna VIII Środowiskowa Inauguracja Roku Akademickiego zasadniczo różniła się od dotychczasowych uroczystości, a jej wyjątkowy przebieg, z uwagi na ograniczenia wynikające z sytuacji epidemicznej, był transmitowany.

Fot. Tomasz Walów

Fot. Tomasz Walów

Po raz pierwszy w historii wrocławskich, środowiskowych uroczystości organizowanych przez KRUWIO, z powodu panującej pandemii, organizatorzy kierowali się wytycznymi sanitarnymi, by w możliwie bezpieczny sposób przeprowadzić uroczystość rozpoczęcia roku akademickiego 2020/2021.

Fot. Andrzej Nowak

Fot. Andrzej Nowak

Tradycyjnie, miejscem uroczystości było Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego. W pięknie odnowionym Oratorium, Rektorzy Uczelni Wrocławia i Opola, zaproszeni Goście i studenci, uczestniczyli w Środowiskowej Inauguracji.

Fot. Tomasz Walów

Fot. Tomasz Walów

Po raz pierwszy uroczystości przewodniczył Rektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu prof. dr hab. Andrzej Rokita, nowy Przewodniczący Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola.
Słowami:
Panie Ministrze,
Jego Eminencjo, Ich Ekscelencje,
Panie Wojewodo, Panie Marszałku, Panie Prezydencie,
Ich Magnificencje,
Dostojni Goście, Drodzy Studenci,
którzy po raz pierwszy w historii szkolnictwa wyższego uczestniczycie w inauguracji roku akademickiego za pośrednictwem transmisji online – zabrzmiało powitanie Przewodniczącego.

Fot. Tomasz Walów

Fot. Tomasz Walów

Z ogromną radością rozpoczynam uroczystość inauguracji roku akademickiego wrocławskich uczelni. Robię to po raz pierwszy jako nowo wybrany przewodniczący Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola. Rok akademicki 2020/2021 będzie czasem zmian. Po pierwsze, na wielu naszych uczelniach nową kadencję rozpoczęły nowe władze. Po drugie, w obecnej sytuacji epidemicznej przed całym środowiskiem akademickim stanęło olbrzymie wyzwanie, któremu – mocno w to wierzę – uda nam się stawić czoła. Tak jak, mimo wielu ograniczeń, udało się zorganizować dzisiejszą ceremonię rozpoczęcia kolejnego roku nauki. Życie nie stanęło w miejscu, cały czas biegnie na przód, a my w tym biegu bierzemy czynny udział. Niezmiernie cieszę się, że mogę powitać Państwa w imieniu wszystkich 11 wrocławskich uczelni publicznych: Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu Przyrodniczego, Uniwersytetu Medycznego, Akademii Sztuk Pięknych, Akademii Muzycznej, Akademii Sztuk Teatralnych, Akademii Wojsk Lądowych, Papieskiego Wydziału Teologicznego i mojej rodzimej Akademii Wychowania Fizycznego, a także dwóch uczelni Opola: Uniwersytetu i Politechniki.

Fot. Tomasz Walów

Fot. Tomasz Walów

Wspólna Środowiskowa Inauguracja to przejaw jedności wrocławskiego środowiska akademickiego, które potrafi w solidarny sposób podejmować inicjatywy i kształtować stanowiska sprzyjające rozwojowi uczelni, a także miasta i regionu. Dzięki zacieśnianiu współpracy z samorządowcami i przedsiębiorcami oraz wsparciu administracji rządowej wspólne działania stają się możliwe do realizacji.

Fot. Tomasz Walów

Fot. Tomasz Walów

W swoim przemówieniu Przewodniczący podkreślił:
Najważniejsze osiągnięcia pracowników i studentów naszych uczelni dowodzą, jak bardzo jesteśmy aktywni, jak bardzo różnorodni, jak bardzo się uzupełniamy. A to, że co roku spotykamy się na wspólnej inauguracji pokazuje, jak bardzo chcemy ze sobą współpracować.
Rok akademicki 2020/2021 będzie wielkim wyzwaniem dla nas wszystkich. Będzie kolejną próbą radzenia sobie w rzeczywistości opanowanej przez pandemię koronawirusa. Najważniejszym zadaniem na dziś jest zapewnienie bezpieczeństwa studentom i pracownikom naszych Uczelni, ale nie możemy zapominać o statutowych obowiązkach związanych z realizacją procesu kształcenia, prowadzeniem działalności naukowej i organizacyjnej.

Fot. Tomasz Walów

Fot. Tomasz Walów

Przewodniczący skierował także wiele ciepłych słów do studentów:
Drodzy Studenci I roku!
Gratulujemy Wam sukcesów podczas rekrutacji. Od dzisiaj stajecie się najważniejszym ogniwem naszej akademickiej wspólnoty, którą tworzycie wraz z wszystkimi pracownikami swoich uczelni. Pamiętajcie, to duży przywilej, ale również obowiązek! Obowiązek godnego reprezentowania Alma Mater. Wasza postawa i zdobyte kwalifikacje będą wizytówką uczelni. Dzisiejsza immatrykulacja otwiera przed Wami nowe, nieograniczone możliwości. Wykorzystajcie je, poszerzając wiedzę i rozwijając swoje talenty i pasje.

Fot. Tomasz Walów

Fot. Tomasz Walów

Pozostałym studentom i doktorantom życzę samych trafnych decyzji, zadowolenia z wybranego kierunku, satysfakcjonujących wyników w nauce oraz pomyślności w realizacji wszystkich życiowych planów. Oby lata spędzone na nauce w tolerancyjnym Wrocławiu uczyniły z Was specjalistów wysokiej klasy, ale przede wszystkim obyśmy mogli głosić wszem i wobec, że nasi absolwenci to dobrzy ludzie.
Rok akademicki 2020/2021 uznaję za otwarty. QUOD BONUM FELIX, FAUSTUM, FORTUNATUMQUE SIT! – tymi słowami Przewodniczący Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola rozpoczął nowy rok akademicki.

Fot. Tomasz Walów

Fot. Tomasz Walów

Uroczystość zgromadziła wielu znamienitych gości, wśród nich byli obecni: Pan Wojciech Murdzek – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Pan Jarosław Obremski – Wojewoda Dolnośląski , Pan Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego i oraz Pan Jacek Sutryk – Prezydent Wrocławia. Reprezentanci rządu i samorządu zabrali głos, gratulując pięknej uroczystości i życząc studentom sukcesów w nauce.

Fot. Tomasz Walów

Fot. Tomasz Walów

List Prezydenta RP Andrzeja Dudy odczytał Gospodarz – prof. dr hab. Przemysław Wiszewski Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego (załącznik – list Prezydenta RP).

Fot. Tomasz Walów

Fot. Tomasz Walów

Uroczystą immatrykulację studentów wrocławskich uczelni publicznych poprowadził prof. dr hab. Andrzej Kaleta Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego – Wiceprzewodniczący Kolegium, który wspólnie z Przewodniczącym dokonał pasowania.

Fot. Tomasz Walów

Fot. Tomasz Walów

Przedstawicielka młodzieży akademickiej, Pani Weronika Nitka, studentka 1. roku studiów w Szkole Doktorskiej Politechniki Wrocławskiej, w dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu i Jakości, podziękowała w imieniu studentów za dokonanie aktu immatrykulacji.

Fot. Tomasz Walów

Fot. Tomasz Walów

Tradycyjnie uroczystości towarzyszyło wręczenie Wrocławskiej Nagrody Naukowej, której fundatorem był Prezydent Wrocławia. W tym roku, po raz pierwszy Kapituła pod przewodnictwem Pana dr. Jacka Ossowskiego wyłoniła trzech Laureatów.

Fot. Tomasz Walów

Fot. Tomasz Walów

Nagrodę z rąk Prezydenta otrzymali: Pan prof. dr hab. Tadeusz Trziszka Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w kadencji 2016-2020, Pan prof. dr hab. Andrzej Górski z Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk oraz Pan prof. dr hab. Jan Harasimowicz Kierownik Zakładu Historii Sztuki Renesansu i Reformacji Uniwersytetu Wrocławskiego.

Fot. Tomasz Walów

Fot. Tomasz Walów

Po przemówieniach Laureatów, Pan Piotr Alexewicz, laureat 1. Nagrody 50 Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina wykonał utwory fortepianowe. Oprawę muzyczną zapewnił także kwartet pedagogów i studentów Wydziału Wokalnego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, w składzie: Agata Chodorek, Piotr Łykowski, Bartosz Nowak, Bogdan Makal, którzy wykonali utwory „Gaude Mater Polonia” oraz na zakończenie „Gaudeamus igitur”.

Fot. Tomasz Walów

Fot. Tomasz Walów

Fot. Tomasz Walów

Fot. Tomasz Walów

Długo oczekiwany wykład inauguracyjny wygłosił Pan prof. dr hab. Krzysztof Simon, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ordynator I Oddziału Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu. Wykład pod tytułem: Współczesne zagrożenia epidemiczne w świecie – choroby zakaźne, idealnie wpisał się w tegoroczną uroczystość.
W imieniu Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola Przewodniczący podziękował wszystkim gościom za udział w uroczystości i na zakończenie zapowiedział hymn studentów Gaudeamus igitur.

Fot. Tomasz Walów

Fot. Tomasz Walów

Wrocławskie środowisko akademickie jest pod tym względem zupełnie wyjątkowe.  Wspólna uroczystość cieszy, świadczy o integracji uczelni i chęci budowania wspólnych inicjatyw również z uczelniami opolskimi – Politechniką i Uniwersytetem Opolskim. Organizacja Środowiskowej Inauguracji Roku Akademickiego, a kolejno Święta Nauki Wrocławskiej przypadającego w listopadzie, jest świadectwem wzajemnego wsparcia i gotowości do współpracy uczelni KRUWIO. Tylko takie działanie staje się wspólnym sukcesem.

Fot. Tomasz Walów

Fot. Tomasz Walów

Fot. Tomasz Walów

Fot. Tomasz Walów