Stanowisko rektorów uczelni Wrocławia i Opola w sprawie wygaśnięcia mandatu rektora Uniwersytetu Wrocławskiego

Informacje 17 marca 2022

Wiadomość o stwierdzeniu przez Ministra Edukacji i Nauki wygaśnięcia mandatu rektora Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr. hab. Przemysława Wiszewskiego przyjęliśmy ze smutkiem. Jakkolwiek nie dysponujemy uzasadnieniem decyzji Ministra Edukacji i Nauki, to jednak z informacji medialnych wiemy, że stwierdzenie wygaśnięcia mandatu nastąpiło na mocy art. 125 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dalej: ustawa), na wniosek przewodniczących trzech spośród czterech działających na Uniwersytecie Wrocławskim związków zawodowych.

Pełna treść stanowiska »