Świąteczne spotkanie w Papieskim Wydziale Teologicznym

Informacje archiwalne 16 grudnia 2014

Tegoroczne opłatkowe posiedzenie Kolegium odbyło się w Papieskim Wydziale Teologicznym dnia 16 grudnia 2014 r. Gospodarzem spotkania był Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec. W pierwszej części spotkania Przewodniczący Kolegium Rektor prof. dr hab. Marek Ziętek przywitał wszystkich Gości, Wicewojewodę Dolnego Śląska Ewę Mańkowską oraz Sekretarza Województwa Dolnośląskiego Lillę Jaroń. Następnie Gospodarz Spotkania przywitał zebranych Gości powitalną sekwencją łacińską wprowadzając w świąteczny klimat.

Na oficjalnej części spotkania Rektorzy szczegółowo omówili projekt Umowy z Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej (AWAR), dotyczącej współpracy z publicznymi uczelniami wrocławskimi. Ze względu na ujednolicenie treści dokumentu konieczne jest dokonanie korekt i omówienie umowy na najbliższym posiedzeniu KRUWOZ, tj. 20 stycznia 2015 r. Wówczas zostanie podjęta decyzja w kwestii akceptacji Umowy przez wszystkich członków uczelni wrocławskich.

Po obradach Goście zostali zaproszeni przez Gospodarza spotkania do Sali Senatu, gdzie odbyło się spotkanie wigilijne. Arcybiskup Józef Kupny przywitał wszystkich przybyłych oraz złożył świąteczne życzenia. Słowa życzeń także przekazał przewodniczący KRUWOZ Rektor Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. Marek Ziętek oraz Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec. Zebrani goście połamali się opłatkiem i uczestniczyli we wspólnej kolacji.