Święto Nauki we Wrocławiu – relacja

Informacje 17 listopada 2021

15 listopada obchodziliśmy Święto Nauki we Wrocławiu, podczas którego odbyło się uroczyste posiedzenie Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola. Zostały również wręczone dyplomy Laureatom Studenckiego Programu Stypendialnego – Stypendium dla doktorantów.

Tradycyjnie o godzinie 9.00 przedstawiciele KRUWiO złożyli wiązanki kwiatów w miejscach ważnych dla wrocławskiej nauki:  pod Pomnikiem Martyrologii Profesorów Lwowskich (skwer im. Kazimierza Idaszewskiego), pod Tablicą Upamiętniającą Profesorów Krakowskich Więzionych we Wrocławiu w 1939 Roku przy ul. Sądowej 1 oraz pod Tablicą Upamiętniającą Profesorów Krakowskich Więzionych we Wrocławiu w 1939 ROKU przy ul. Kleczkowskiej.

O godzinie 16.00 w Oratorium Marianum odbyło się Otwarte Posiedzenie Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia I Opola, podczas którego profesor Krzysztof Simon otrzymał nagrodę KRUWiO im. profesora Józefa Dudka za działalność na rzecz integracji środowiska akademickiego. Prezydent Dolnośląskiego Klubu Kapitału, pan Janusz Rybak odebrał nagrodę KRUWiO za szczególne działania w środowisku akademickim

Zwieńczeniem Święta Nauki we Wrocławiu był koncert w Narodowym Forum Muzyki o godzinie 19.00.