Otwarte Posiedzenie Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola w Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego z okazji Święta Nauki Wrocławskiej

Informacje archiwalne 15 listopada 2016

W dniu 15 listopada, w Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego, odbyło się Otwarte Posiedzenie Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola, tradycyjnie organizowane w ramach Święta Nauki Wrocławskiej.

Posiedzenie prowadził wiceprzewodniczący KRUWiO prof. Piotr Kielan, Rektor Akademii Sztuk Pięknych. W swoim przemówieniu nawiązał do działalności organizacyjnej Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola w bieżącym roku. Podkreślił, że Święto Nauki Wrocławskiej jest idealną okazją do podziękowania władzom naszego miasta i regionu za owocną i udaną współpracę, za wsparcie i podejmowane wspólnie inicjatywy. Zwrócił się też z podziękowaniami do prof. Tadeusza Lutego podkreślając, iż Wrocławskie Centrum Akademickie wspiera nasze uczelnie programem stypendialnym, ofertą mieszkaniową dla młodych naukowców, partnerstwem naukowo-biznesowym, czy wizytami znakomitych profesorów z różnych części świata. Ta doskonale działająca i pielęgnowana współpraca utrwala wizerunek Wrocławia, na którym zależy nam wszystkim – wizerunek miasta akademickiego, ważnego ośrodka naukowo-badawczego, miasta stwarzającego możliwości rozwoju. Gorąco za to wsparcie dziękujemy, zapewniając przy okazji, że każda aktywność, każdy wkład włożony w rozwój wrocławskiej nauki, kultury i sztuki przynosi duże zyski. Najlepiej świadczą o tym osiągnięcia naukowe i artystyczne naszych Uczelni.

Po przemówieniu, wiceprzewodniczący Kolegium prof. Piotr Kielan, rozpoczął część związaną z wręczeniem dorocznych nagród KRUWiO. Nagrodę im. Prof. Józefa Dudka, za działalność na rzecz integracji środowiska akademickiego, otrzymał prof. Jerzy Monkiewicz z Uniwersytetu Przyrodniczego. Prof. Monkiewicz jest inicjatorem, animatorem, organizatorem i gospodarzem spotkań z muzyką i poezją, które od 2005 roku, w ramach cyklu „Wieczory Pawłowickie”, odbywają się w należącym do Uniwersytetu Przyrodniczego pałacu w Pawłowicach Wrocławskich. „Wieczory Pawłowickie” od lat gromadzą, społeczność akademicką, wrocławskie elity intelektualne i kulturalne. Kolejną, doroczną nagrodę KRUWiO za szczególne działania w środowisku studenckim, Kolegium przyznało Dolnośląskiej Organizacji Środowiskowej AZS. Nagrodę odebrał Prezes Dolnośląskiej Organizacji Środowiskowej Akademickiego Związku Sportowego prof. Romuald Gelles.

Podczas uroczystości prof. Tadeusz Luty Doradca Prezydenta ds. współpracy z uczelniami wyższymi odczytał nazwiska Laureatów i osób wyróżnionych w programie stypendialnym Stypendium dla doktorantów. Dyplomy wręczył Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, otrzymali je:
– Daniel Hoffmann (Uniwersytet Wrocławski),
– Tomasz Żórawik (Politechnika Wrocławska),
– Kamil Bogus (Politechnika Wrocławska),
– Stanisław Tubek (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu),
– Marta Konikiewicz (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu),
– Mariusz Maziarz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu),
– Paweł Milejski (Uniwersytet Wrocławski),
– Anna Dzimitrowicz (Politechnika Wrocławska),
– Partycja Łydżba (Politechnika Wrocławska),
– Aleksandra Nowysz (Politechnika Wrocławska),
– Krystian Skubała (Akademia Muzyczna we Wrocławiu),
– Dominika Pluta (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu),
– Damian Stefaniuk (Politechnika Wrocławska).

Przez komisje stypendialne wyróżnieni zostali także:
– Piotr Dyszewski (Uniwersytet Wrocławski),
– Joanna Szczepaniak (Uniwersytet Wrocławski),
– Agata Zerka (Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN),
– Jakub Skurtys (Uniwersytet Wrocławski),
– Katarzyna Zoń (Uniwersytet Wrocławski)
– Robert Dudziński (Uniwersytet Wrocławski),
– Michał Białek (Uniwersytet Wrocławski),
– Maciej Pieczarka (Politechnika Wrocławska),
– Wioletta Rut (Politechnika Wrocławska),
– Tomasz Dobiszewski (Akademia Sztuk Pięknych)
– Anna Juchnowicz (Akademia Sztuk Pięknych)
– Paweł Woźniak (Politechnika Wrocławska),
– Dominik Drabik (Politechnika Wrocławska),
– Paweł Sokołowski (Politechnika Wrocławska).

Doradca Prezydenta prof. Tadeusz Luty w swoim przemówieniu, poinformował, że z grona doktorantów uczelni publicznych i niepublicznych oraz placówek naukowych, Kapituła wybrała osoby, które wyróżniają się szczególnymi osiągnięciami w dziedzinach nauki, nawiązujących do działalności wielkich wrocławskich uczonych: Ludwika Hirszfelda, Hugona Steinhausa, Maksa Borna, Jerzego Grotowskiego, Wincentego Stysia i od tego roku Jana Mozrzymasa.

Oprawę muzyczną uroczystego posiedzenia Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola z okazji Święta Nauki Wrocławskiej zapewnił chór Uniwersytetu Medycznego „Medici Cantantes” pod dyrekcją Magdaleny Lipskiej.

Po części oficjalnej prof. Jerzy Monkiewicz, Laureat nagrody KRUWiO, zaprosił wszystkich Gości na koncert w wykonaniu: Christiana Danowicza (skrzypce) i Mateusza Kwapienia (akordeon).

Galeria zdjęć