Święto Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Informacje 12 marca 2021

11 marca Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu obchodził tegoroczne Święto Uczelni, transmitowane na uczelnianych kanałach społecznościowych.

Uroczystość otworzył JM Rektor prof. Andrzej Kaleta.  Słowami: Szanowni Państwo, Wspólnoto Akademicka, Współpracownicy, Przyjaciele naszego Uniwersytetu, spotkamy się na uroczystości naszej Uczelni, organizujemy je corocznie w celu upamiętnienia pierwszego wykładu, wygłoszonego przez prof. Wincentego Stysia  w lutym 1947, inaugurującego działalność naszej Uczelni – powitał  wszystkich uczestników uroczystości. Rektor przedstawił osiągniecia Uniwersytetu i dalsze plany obejmujące działalność dydaktyczną, naukową i organizacyjną.

Uroczystości towarzyszyło wręczenie Pani prof. Małgorzacie Gablecie dyplomu o nadaniu tytułu Honorowy Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Z okazji Święta Uczelni  zostały zaprezentowane życzenia Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka, JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach prof. Celiny Olszak, JM Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. Stanisława Mazura, JM Rektora Szkoły Głównej Handlowej prof. Piotra Wachowiaka, JM Rektora UE w Poznaniu prof. Macieja Żukowskiego, Przewodniczącego Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola JM Rektora Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu prof. Andrzeja Rokity oraz przedstawicieli społeczności akademickiej Uniwersytetu  Ekonomicznego we Wrocławiu.

JM Rektor prof. Andrzej Kaleta gorąco podziękował wszystkim za wspólne świętowanie. Była to uroczystość bardzo nietypowa, przez to zostanie w naszej pamięci. Bardzo cenne w tych okolicznościach są życzenia naszych przyjaciół,  pracowników, dające nadzieję, że już niedługo będziemy budować wspólną przyszłość. Jesteśmy już zmęczeni tą trudną, pandemiczną sytuacją i z niecierpliwością czekamy na gwar głosów studentów na naszym campusie,  na wspólne rozmowy… Wiosna tuż, tuż, a to pora roku kojarząca się z odrodzeniem, pełnią życia i tego Państwu życzę – tymi słowami Rektor prof. Andrzej Kaleta zakończył  obchody uroczystości.

Chór Uniwersytetu Ekonomicznego Ars Cantandi pod Dyrekcją Anny Grabowskiej-Borys, zaprezentował recital, którym urozmaicił tegoroczne Święto.

Życzenia prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka

Życzenia Przewodniczącego Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia
i Opola JM Rektora Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu prof. Andrzeja Rokity

Sprawozdanie ze Święta Uczelni Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu