Krótkoterminowe Szkolenie Wojskowe w 34. Brygadzie Kawalerii Pancernej w Żaganiu

Informacje archiwalne 23 czerwca 2015

W dniu 23 czerwca br. na podstawie karty powołania Wojskowej Komendy Uzupełnień we Wrocławiu Rektorzy Uczelni Wrocławia, Opola i Wałbrzycha wzięli udział w krótkoterminowym Szkoleniu Wojskowym w 34. Brygadzie Kawalerii Pancernej w Żaganiu.

We wczesnych godzinach rannych na szkolenie stawili się:

Prof. dr hab. Marek Ziętek (Przewodniczący)
Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Prof. dr hab. Roman Kołacz
Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski
Rektor Politechniki Wrocławskiej

Ks. Prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec
Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego

Prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf
Rektor Politechniki Opolskiej

Prof. dr hab. inż. Edmund Cibis
Prorektor ds. Dydaktyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Dr Teofil Moskal
Prorektor ds. nauki i współpracy PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Prof. dr hab. Andrzej Żelaźniewicz
Prezes Prezydium Oddziału PAN we Wrocławiu

Ewa Mańkowska
Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego

Sekretarz KRUWIO mgr Marta Szot-Masłowska

oraz

Kanclerz WSOWL mgr Magdalena Janowicz-Dziechciarz

Płk dr Marek Kulczycki
Prorektor ds. Dydaktyczno-Naukowych WSOWL

Płk Prof. dr hab. Mariusz Wiatr
Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.

Pod dowództwem Rektora-Komendanta prof. Mariusza Wiatra, Rektorzy – żołnierze po umundurowaniu w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, zostali przewiezieni do 34. Brygady Kawalerii Pancernej w Żaganiu, gdzie zaprezentowano historię, tradycję i współczesne osiągnięcia wojskowe. Następnie obejrzeli najnowsze pojazdy pancerne oraz zwiedzili Muzeum Martyrologii Alianckich Jeńców Wojennych w Żaganiu (Sagan Urząd ds. Jeńców Wojennych), gromadzące pamiątki po bohaterach II wojny światowej oraz świadectwa dokonanej zbrodni. Po prezentacjach odbyło się spotkanie z dowództwem 34. Brygady Kawalerii Pancernej w Żaganiu.

Galeria zdjęć