Uchwała nr 6/2014 w sprawie objęcia patronatem XXII Ogólnopolskiego Zjazdu Redaktorów Gazet Akademickich

Uchwały archiwalne 15 kwietnia 2014