Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Adres
pl. Jana Pawła II nr 2
50-043 Wrocław

Strona
www.amuz.wroc.pl

Rektor
prof. dr hab. Krystian Kiełb
Przewodniczący Kolegium