Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa

Adres
ul. Zamkowa 4
58-300 Wałbrzych

Strona
www.pwsz.com.pl

Rektor
dr hab. Piotr Jurek