Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola z wizytą we Lwowie

Informacje archiwalne 3 lipca 2015

W bieżącym roku mija 74. rocznica pomordowania profesorów lwowskich. Dla upamiętnienia krzywd wyrządzonych rodakom przez nazistów na Wzgórzach Wuleckich w dniu 3 lipca 1941 r., Kolegium Rektorów podjęło decyzję o wyjeździe delegacji do Lwowa w dniach 30 czerwca – 3 lipca 2015 r.

Tej szczególnej okoliczności towarzyszyła również wizyta w Akademii Wojsk Lądowych imienia Hetmana Piotra Sahajdacznego we Lwowie oraz na Politechnice Lwowskiej. Rektorzy tamtejszych Uczelni przygotowali spotkanie Rady Rektorów Uczelni Lwowskich z Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola.

W pierwszym dniu wizyty u Rektora Politechniki Lwowskiej prof. Yuriya Bobalo, Rektorzy zwiedzili piękny budynek Politechniki oraz muzeum upamiętniające dziedzictwo polskiej nauki okresu przedwojennego, II wojny światowej i okupacji. Następnie spotkali się z Radą Rektorów Uczelni Lwowskich, której członkowie zaprosili Gości do Uczelni o tym samym profilu. Spotkania zaowocowały nawiązaniem współpracy polsko-ukraińskiej, dzięki której m.in. możliwa będzie wymiana studentów oraz kadry dydaktycznej.

W popołudniowych godzinach polska delegacja zwiedziła Akademię Wojsk Lądowych we Lwowie, wojskowe centra dydaktyczne, sale wykładowe i izbę pamięci. Wizyta zakończyła się wspólną kolacją, której gospodarzem był dowódca Akademii – Gen. Lt. Prof. Pavlo Petrovych Tkachuk. Podczas wieczornego spotkania Przewodniczący Kolegium prof. Marek Ziętek wręczył w imieniu polskiej delegacji gen. prof. Tkachukowi drobne upominki i piękną grafikę autorstwa P. Tyszkiewicza.

W następnym dniu część delegacji udała się na audiencję do Arcybiskupa Lwowa, w której uczestniczyła również grupa pracowników i studentów Politechniki Wrocławskiej. W południowych godzinach Rektorzy udali się na Cmentarz Łyczakowski. Obecny był tam Prezydent RP Bronisław Komorowski, który złożył wieńce na polskim i ukraińskim cmentarzu wojskowym. W tym samym dniu Prezydent otrzymał doktorat honoris causa na Uniwersytecie Lwowskim, w uroczystości tej uczestniczyli przedstawiciele naszej delegacji. W godzinach popołudniowych w Katedrze Lwowskiej odbyła się msza w intencji pomordowanych profesorów, którą odprawił Arcybiskup Lwowa oraz Ks. prof. Sławomir Stasiak Prorektor PWT. Po mszy Rektorzy udali się na Politechnikę Lwowską, gdzie zostali zaproszeni na uroczystą kolację. Podczas niej wręczono Rektorowi prof. Y. Bobalo grafikę i upominki od polskiej delegacji.

Ostatniego dnia wizyty miała miejsce uroczystość złożenia wieńców pod pomnikiem na Wzgórzach Wuleckich w 74. rocznicę pomordowania profesorów lwowskich przez hitlerowców. Rozstrzelanie kilkudziesięciu uczonych z lwowskich uczelni, miało na celu wyniszczenie polskiego narodu i unicestwienie polskiej inteligencji, w której widziano potencjalnych przywódców ruchu oporu.

W uroczystości tej wzięli udział mer Lwowa, vice konsul Rzeczpospolitej Polskiej we Lwowie, Profesorowie i Rektorzy uczelni lwowskich, delegacja Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia, Opola i Wałbrzycha, a także profesorowie oraz studenci Politechniki Wrocławskiej, którzy na tę uroczystość przyjechali z Polski.

Polską delegację reprezentowali członkowie Kolegium:

– JM Rektor UMW prof. dr hab. Marek Ziętek wraz z małżonką
– JM Rektor AWF prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz z małżonką
oraz Kanclerz AWF Dr Zdzisław Paliga z małżonką
– Rektor –Komendant WSOWL płk prof. Mariusz Wiatr wraz z małżonką
– Prorektor ds. dydaktyczno-naukowych WSOWL płk dr Marek Kulczycki wraz z małżonką
– JM Rektor PWr Prof. Tadeusz Więckowski wraz z małżonką
– JM Rektor ASP prof. Piotr Kielan
– JM Rektor UE Prof. Andrzej Gospodarowicz
– Prorektor ds. Dydaktyki UE Prof. Edmund Cibis
– Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą i Regionem UP Prof. Alina WIELICZKO wraz z małżonkiem
– Prorektor ds. Promocji i Współpracy z Zagranicą PWT Ks. prof. dr hab. Sławomir Stasiak
– Prorektor ds. Dydaktyki Politechniki Opolskiej – dr hab. inż. Krystyna Macek-Kamińska, prof. PO wraz z małżonkiem
– Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich PWSZ w Wałbrzychu doc. dr Małgorzata Babińska oraz Małgorzata Śmigielska (Biuro Rektora)
– Przewodniczący Wrocławskiego Koła Związku Ukraińców w Polsce Igor Salamon
– Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej PWr Joanna Pająk
– Marcin Miłek (PWr)
– Sekretarz KRUWIO Marta Szot-Masłowska (UMW)

Za sprawną organizację podziękowania należą się dla: prof. Tadeusza Więckowskiego – Rektora Politechniki Wrocławskiej, płk. prof. Mariusza Wiatra Rektora-Komendanta WSOWL oraz płk dr Marka Kulczyckiego Prorektora WSOWL. Szczególne podziękowania należą się również organizatorom i przewodnikom po Lwowie prof. Bogdanowi Posatskiemu oraz prof. Yurijowi Raszkiewiczowi z Politechniki Lwowskiej.

Galeria zdjęć