Przedstawiciele Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola z wizytą we Lwowie w 75. rocznicę pomordowania profesorów lwowskich na Wzgórzach Wuleckich

Informacje archiwalne 2 lipca 2016

Podobnie jak w ubiegłym roku, w dniu 2 lipca z wizytą do Lwowa przybyli Rektorzy Uczelni Wrocławskich, Opola i Wałbrzycha, aby w 75. rocznicę upamiętnienia krzywd wyrządzonych rodakom przez nazistów, złożyć wieńce i uczcić minutą ciszy profesorów lwowskich pomordowanych w lipcu 1941 r. na Wzgórzach Wuleckich.

Hołd pod pomnikiem oddali również studenci, przedstawiciele polskich stowarzyszeń naukowych, przedstawiciele Rady Miasta i Urzędu Miasta Wrocławia oraz licznie przybyli obywatele z różnych regionów Polski i mieszkańcy polskiej społeczności Lwowa. W obchodach wzięli udział mer Lwowa, przedstawiciele władz samorządowych i wojewódzkich Lwowa oraz przedstawiciele władz Uniwersytetów Lwowskich.

Podczas uroczystości przemówienie wygłosił m.in. ambasador RP na Ukrainie Henryk Litwin podkreślając, że stojąc najpierw pod krzyżem, a potem pod pomnikiem na Wzgórzach Wuleckich w tak licznym, dostojnym gronie, dajemy wyraz przeciwstawieniu się okrutnej zbrodni na polskiej elicie. Dla lwowskich Polaków to szczególne wydarzenie. Od aktu mordu, co roku przybywają na Wzgórze, pamiętają o zbrodni, pamiętają o swojej przeszłości, pamiętają o Polsce. Miejsce jest nie tylko upamiętnieniem mordu, ale też pomnikiem wytrwałości, pamięci lwowskich Polaków, ale również pomnikiem polsko-ukraińskiego porozumienia.

Jacek Ossowski Przewodniczący Rady Miasta Wrocławia podkreślił, że Wzgórza Wuleckie to miejsce pamięci, miejsce smutne, wielka zbrodnia elity naukowej kraju. Dziś naszym obowiązkiem jest, aby pamięć, ale też budować dzieło którym będziemy mogli się podzielić z potomnymi. Wrocław i Lwów są przykładem tego jak dziś środowiska te mogą współpracować. Wrocław i Lwów są sobie najbliższe, Wrocław jest obecny we Lwowie, a Lwów jest obecny we Wrocławiu.

Rektor Politechniki Wrocławskiej prof. Tadeusz Więckowski stwierdził, że miejsce to jest szczególne dla akademickiej społeczności, szczególny jest czas – 75. rocznica śmierci profesorów. To Ci profesorowie tworzyli akademicki Lwów, który przetrwał do dziś. Część ich następców wybudowała akademickie miasta, a szczególnie akademicki Wrocław. Dlatego jesteśmy tu wszyscy, Rektorzy z Wrocławia, Opola i Wałbrzycha, aby złożyć cześć Ich pamięci. Uroczystości towarzyszyły hymny narodowe, a podczas składania wieńców w barwach narodowych Polski i Ukrainy oraz zapalonych zniczy, grano nastrojowe utwory żałobne.

Podczas pobytu we Lwowie Rektorzy Uczelni Wrocławia, Opola i Wałbrzycha odwiedzili partnerskie uczelnie. Zostali również zaproszeni przez Rektora Politechniki Lwowskiej prof. Yuriya Bobalo, na wspólne spotkanie z Radą Rektorów Uczelni Lwowskich. Po spotkaniu Goście zwiedzili piękny budynek Politechniki. Spotkania były kontynuacją współpracy polsko-ukraińskiej, dzięki której m.in. możliwa jest wymiana studentów oraz kadry dydaktycznej.

Polską delegację reprezentowali przedstawiciele Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola:

– Przewodniczący KRUWIO prof. Marek Ziętek – Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

– Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. Roman Kołacz z małżonką,

– Rektor-Elekt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. Tadeusz Trziszka z małżonką,

– Rektor – Komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych płk dr hab. inż. Dariusz Skorupka z małżonką,
– Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prof. Andrzej Gospodarowicz,

– Rektor Politechniki Wrocławskiej prof. Tadeusz Więckowski z małżonką oraz korpusem rektorsko-dziekańskim Politechniki Wrocławskiej,

– Rektor-Elekt Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prof. Andrzej Kaleta z małżonką,

– Rektor-Elekt Akademii Muzycznej we Wrocławiu prof. Grzegorz Kurzyński,

– Prorektor ds. Artystyczno-Naukowych i Współpracy z Zagranicą Akademii Sztuk Pięknych prof. Agata Danielak-Kujda,

– Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Grzegorz Hryciuk,

– Prorektor ds. Nauki i Współpracy Państwowej Wyższej Szkoły w Wałbrzychu dr Teofil Moskal,

– Prorektor ds. dydaktyki Politechniki Opolskiej prof. Krystyna Macek-Kamińska z mężem.

– przedstawiciele Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu: prof. dr hab. Ryszard Bartoszewicz z małżonką oraz mgr inż. Barbara Drewniak i mgr Maria Zielińska.

Szczególne podziękowania należą się również organizatorom delegacji z Politechniki Wrocławskiej oraz Uniwersytetu Medycznego i przewodnikom po Lwowie prof. Bogdanowi Posatskiemu oraz prof. Yurijowi Raszkiewiczowi z Politechniki Lwowskiej.

Sekretarz KRUWiO
Marta Szot-Masłowska

Galerie zdjęć:
wizyta na Wzgórzach Wuleckich
spotkanie na Politechnice Lwowskiej