Formalizowanie kontaktów uczelni regionu z policją

Rektorzy dyskutowali zagadnienie zawarcia porozumienia z Policją o wzajemnej wymianie informacji dotyczącej zagrożeń i patologii życia w akademikach i środowisku akademickim. Uzasadnieniem dla podjęcia tego tematu jest rosnące zagrożenie narkomanią, alkoholizmem, groźba ataku terrorystycznego, kradzieży instalacji i aparatury etc.

Rektorzy wyrażając głęboką troskę o ład i porządek na terenie swoich uczelni uznali, że nie widzą potrzeby formalizowania kontaktów z Policją.