Opinie i stanowiska archiwalne

Regulamin Funduszu Naukowego „Scientiae Wratislavienses” – zmiana

Z posiedzenia w dniu 19 grudnia 2006 r. (w Papieskim Wydziale Teologicznym)

Prof. T. Luty zaproponował zmianę zapisu Regulaminu zatwierdzonego na posiedzeniu w dniu 21 listopada 2006 r.

Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola zaakceptowało zmianę w p. 4 Regulaminu Funduszu Naukowego Scientiae Wratislavienses oraz przez aklamację zdecydowało, że Kapitule Funduszu będzie przewodniczyć prof. T. Luty.

Stanowisko w sprawie sytuacji finansowej Szpitali Klinicznych Akademii Medycznej

(Z posiedzenia w dn. 20 grudnia 2005 r.)

Kolegium zapoznało się z sytuacją finansową Szpitali Klinicznych. Wobec trudności i podjętych starań o zwiększenie kwot przez NFZ na bieżącą działalność Szpitali Kolegium przyjęło stanowisko wspierające starania władz Akademii Medycznej we Wrocławiu o zwiększenie finansowania Szpitali Klinicznych AM do poziomu zapewniającego realizację zadań statutowych. Stwierdzono w tym stanowisku, że proponowany przez Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ poziom finansowania stanowi zagrożenie dla funkcjonowania systemu zdrowotnego mieszkańców Dolnego Śląska i Opolszczyzny.

Stanowisko zostało przekazane do Ministra Zdrowia i Dyrektora Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Sprawy fundacji PRO-HOMINE

Z posiedzenia w dniu 21 września 2004 r.

Kolegium zapoznało się z konfliktem, istniejącym od kilku miesięcy między Zarządem Fundacji PRO-HOMINE a zarządem Spółdzielni „Wrzos”.

Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola przyjęło stanowisko, w którym wyraża zaniepokojenie tym konfliktem i sprzeciwia się wszelkim próbom zmiany statusu Ośrodka Seniora Wyższych Uczelni. Podkreślono, że Ośrodek ma pełnić swoją funkcję teraz i w przyszłości.